Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Systémová integrace 1/2018

Vážení čtenáři,

předkládáme Vám 1. číslo časopisu „Systémová integrace“, kterým tak otevíráme další 25. ročník našeho časopisu.
Článek „Výběr komunikační technologie pro Internet věcí“ Pavla Sládka a Miloše Maryšky směřuje do oblasti představující zásadní změny nejen v informačních technologiích, ale i v celém komplexu řídících, obchodních, výrobních, servisních a dalších klíčových aktivit podniků. Pro tyto nové systémy se hledají adekvátní sestavy prostředků a technologií. Způsobu jejich výběrů a vymezení podstatných parametrů pro výběr je věnován tento článek.

Systémová integrace 4/2017

Vážení čtenáři,

vítáme Vás u 4. čísla 24. ročníku časopisu „Systémová integrace“, ve kterém najdete články zabývající se širokou problematikou tvorby a aplikace informačních systémů a informačních technologií.

Systémová integrace 3/2017

Vážení čtenáři,

v tomto 3. čísle 24. ročníku časopisu Systémová integrace najdete 6 zajímavých článků věnovaných široké problematice systémové integrace.
V úvodním článku Petra Sodomky a Hany Klčové s názvem „Trendy na českém ERP trhu a jeho aktuální vývoj“ jsou prezentovány výsledky rozsáhlého průzkumu prováděného autory v českých podnicích již opakovaně od roku 2000. Tyto výsledky jsou konfrontovány s výsledky globálních průzkumů prováděných společnostmi Gartner a Nucleus Research.

Výsledky volby prezidenta a dalších funkcionářů nové rady ČSSI pro období 2017 - 2020

Na prvním zasedání nové rady ČSSI dne 20. 9. 2017 byl tajným hlasováním zvolen prezidentem ČSSI prof. Ing. Josef Basl, CSc. a viceprezidenty Ing. Pavel Hrabě, Ph.D. a doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA. Do funkce tajemníka a hospodáře ČSSI byla jmenována Renata Hertlová. Do pozice šéfredaktora časopisu Systémová integrace byl opětovně schválen doc. Ing. Jan Pour, CSc. Funkci správce webu bude i nadále vykonávat RNDr. Helena Palovská, Ph.D.

Seminář Heath 4.0

ČSSI ve spolupráci s KIT VŠE pořádala seminář Možnosti a benefity IT trendů ve zdravotnictví - Health 4.0. Seminář se konal 19.5.2017 na VŠE v Praze. Zveřejněny jsou fotografie ze semináře a prezentace vystoupení.

Systémová integrace 3-4/2016

Vážení čtenáři,

uzavíráme rok 2016 tj. ročník 23 časopisu Systémová integrace slíbeným dvoučíslem 3-4.

Syndikovat obsah