Adresář členů společnosti

Uvedený přehled představuje kolektivní členy společnosti. Informace o individuálních členech neuvádíme.

Západočeská univerzita Plzeň, katedra průmyslového inženýrství a managementu Zentiva a. s.