Analýza nestrukturovaných dat pomocí Oracle Endeca Information Discovery

Autor: 
Petr Podbraný
Anotace: 

Oracle Endeca Information Discovery (Oracle EID) je platformou pro pokročilé, přesto uživatelsky přívětivé, prozkoumávání a analýzu komplexních a různorodých dat. Oracle EID umí zpracovávat jak strukturovaná tak i nestrukturovaná data. Data ze zdrojových systémů jsou uložena jako "fasety" - není proto nutné předem definovat datový model. Tento přístup umožňuje dynamicky reagovat na měnící se data a datové struktury. Veškerá data jsou pak k dispozici pro prozkoumávání, pokročilé vyhledávání a analýzu pomocí interaktivních a snadno konfigurovatelných dashboardů.

Text ke stažení: