Big Data a jejich dopady na řízení IT

Autor: 
Jan Pour

Článek se věnuje velmi často diskutovanému tématu, které se obvykle dává do souvislosti s business intelligence, ale i mimo ni. Navazuje na články (Novák, R., 2014) a (Pour, J., 2014) publikované v tomto časopise. Charakterizuje nejen základní principy této stále ještě relativně nové problematiky informačních technologií, ale současně analyzuje hlavní přínosy a efekty na jedné straně a problémy a omezení na straně druhé. V závěru je pozornost článku soustředěna na dopady Big Data na řízení IT. Využívá k tomu specifikace vazeb tohoto faktoru na vybrané řídící úlohy definované na portále MBI (viz http://mbi.vse.cz ).

Text ke stažení: