Cloud Computing: moderní směr poskytování IT služeb

Autor: 
Vladimír Bartošek, Roman Petrucha

V posledních letech se v oblasti poskytování IT služeb objevil a stále častěji začíná prosazovat termín cloud computing. Otázka správného pochopení a interpretace významu termínu cloud, cloud computing je značně komplikovaná a diskutována. Přestože odpůrci tohoto způsobu virtualizace poskytování IT služeb upozorňují na možné hrozby a nedostatky cloud computingu, praxe dokazuje, že raketový nástup této technologie není pouze krátkodobou či módní záležitostí. Cílem následujícího článku je odkrytí skrytého významu tohoto přístupu, identifikace trhu, jeho důležitosti a na modelovém případě představení architektury cloud služeb, včetně rozboru předpokládaných přínosů použití.