Cloud computing - praktická aplikace

Autor: 
Jaromír Veber

Trh se službami obecně nazývanými cloud computing je v dnešní době poměrně rychle rostoucím trhem, avšak jeho využití v praxi má jistá úskalí, včetně nízké úrovně informovanosti, která brání firmám jej začít využívat. Článek je zaměřen na průzkum toho, o čem je nutno v prostředí českých organizací uvažovat při analýze vhodnosti cloud computing zvláště pak SaaS řešení pro firmu. Volenou metodou je příklad možného nasazení SaaSřešení (Google Apps) pro určitou organizaci a zhodnocení přínosů a negativ takového řešení.

Text ke stažení: