Digitální cesta k prosperitě

ilustraceTým pracovníků VŠE v Praze a dvou ICT asociací – České společnosti pro systémovou integraci a ICT unie – se rozhodl přispět do diskuse o konkurenceschopnosti ČR a vypracoval studii „Digitální cesta k prosperitě, která je zaměřena na návrh opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR ve dvou odvětvích – v ICT odvětví a v odvětví školství a vědy – a dále na návrh opatření v těch částech infrastruktury státu, na kterých jsou obě odvětví výrazně závislá.

Autoři věří, že studie se stane základnou pro diskusi politiků, ekonomů a odborníků z jednotlivých sektorů ekonomiky o cestách zvýšení konkurenceschopnosti ČR.  Jsou přesvědčení, že když budou naplněna ve studii popsaná opatření, ICT sektor by mohl pomoci zvýšit efektivitu infrastruktury státu i výkonnost ostatních odvětví.

V součané době vám nabízíme  výtah ze dvou klíčových kapitol studie – té, která definuje Rámec řízení konkurenceschopnosti ČR a té, která navrhuje opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti.

Dokument ke stažení (formát: PDF, 885kB; aktualizováno dne 25. 5. 2010)

 

Vyzýváme členy ČSSI a také uživatele serveru k diskusi k předloženému návrhu dokumentu. Komentujte navrhovaných 66 opatření, navhrněte vlastní opatření a hlasujte pro priority opatření.

Komentáře

Výzva uveřejnění názorů

V dokumentu je uvedeno 66 návrhů opatření, které řešitelský tým studie z VŠE, ČSSI a ICT Unie považuje za nutné v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Autoři vyzývají všechny členy ČSSI k diskusi nad tímto dokumentem. Prosím, zasílejte vaše návrhy týkající se:

  • aktuálně navrhovaných opatření
  • priotit opatření
  • dalších návrhů opatření