Efektivní řízení pomocí Business Intelligence

Autor: 
Robert Havránek, Ján Zajíc
Anotace: 

 

Konzultační společnost Clever Decision spolu se společností Microsoft představí přístup k podpoře efektivního řízení pomocí technologií Business Intelligence.
Zmíníme se nejenom o technologické stránce, ale i koncepční návaznosti na cíl řešení a postup, jak se k cíli optimálně dostat.
Úspěšnou implementaci budeme demonstrovat na případové studii implementace BI ve společnosti ISS Facility Services.

Text ke stažení: