Inovace procesů budování IS/ICT

Autor: 
Alena Buchalcevová

Článek se věnuje problematice zlepšování úrovně procesů budování IS/ICT. V této oblasti existuje řada mezinárodních a národních norem a metodik. Nejprve je popsán Integrační model zralosti - Capability Maturity Model® Integration CMMI®, který byl vytvořen v institutu pro softwarové inženýrství. Model je porovnán s mezinárodními normami ISO/IEC 12207 a ISO/IEC 15504. Tyto modely a standardy obsahují referenční modely procesů a nástroje pro posouzení procesů, ale neobsahují detailní praktiky a činnosti a nejsou spojeny s žádným modelem životního cyklu. To je úlohou metodik. Hlavními kategoriemi metodik jsou rigorózní a agilní metodiky, které jsou v článku charakterizovány. Článek také ukazuje současný stav používání metodik a standardůve světě i v České republice a ukazuje také možnosti využít normy pro zlepšování procesů v malých podnicích, kterou připravuje pracovní skupina WG24 v rámci ISO/IEC JTC1/SC7.

Text ke stažení: