Jak pomůže BI v businessu?

Autor: 
Jiří Živnůstka
Anotace: 

Příklady reálných využití BI výstupů pro do business procesů.
BI již není jen hračka, které generuje spousty dat na které se management zaměřuje a které používá pro denní rozhodování. Čím dál více se zvětšuje potřeba data co nejpřesnější a co nejrychleji zpracovaná připravovat pro denní businessové účely. Tato přednáška poskytne přehled oblastí co business potřebuje a co hledá a zároveň pohlédneme pod pokličku třem důležitým oblastem současnosti a jejich aplikaci v praxi - Real time decisioning pro servisování a prodej klientovi, identifikace speciálních typů vazeb a k čemu nám pomohou a jakým způsobem budovat "poznání klienta".

Text ke stažení: