Jak a proč vzniká komplexita v IS

Autor: 
Ilja Holub

Tato práce se zabývá složitostí IS jako významnou výzvou informatiky a jejími dopady na podnik. Složitost IS definuje jako součet entit jednotlivých UML modelů daného systému, které jsou zvoleny za použití metodiky MMDIS tak, aby konzistentně popsaly všechny relevantní obsahové dimenze systému. Hlavním cílem je definovat pojem složitost, prokázat její negativní dopady na podnik, analyzovat příčiny jejího vzniku a navrhnut metody pro její řízení a omezení. Je skutečně komplexita IS vždy důsledkem potřeb podniku nebo má i jiné, méně legitimní, příčiny nebo dokonce někdy vzniká i samovolně?

Text ke stažení: