Jak souvisí jednotné sledování nákladů ICT projektů a hodnocení návrhů projektů se schválenou strategií řízení ICT služeb ve VS