Konkurenční výhoda skrze analýzu ICT incidentů: analýza nestrukturovaných dat

Autor: 
Ivan Jelínek

Při řešení ICT incidentů se v podnikové praxi vytváří nezanedbatelný objem nestrukturovaných dat. S daty o postupu řešení nebo popisu příčin lze nakládat jako s typickými nestrukturovanými textovými daty. Tato práce se zaměří na možnosti, jak lze dosáhnout konkurenční výhody nasazením nástroje, který bude analyzovat logy ICT incidentů.

ICT incidenty jsou kategorizovány podle jejich obsahu a způsobu řešení do generalizovaných šablon. Tyto šablony představující hlavní typy incidentů jsou pak pomocí řízených konzultací s experty rozděleny do jednotlivých segmentů. Jejich četnosti jsou prezentovány ve formě reportu. Report by měl obsahovat netriviální informace podložené daty, které by nebylo možné dovodit jinak, než touto analýzou.
 

Text ke stažení: 
  • Zaměření obsahu: