Kritéria hodnocení a posouzení podnikové architektury

Autor: 
Libor Gála

Příspěvek se zabývá vymezením kritérií hodnocení a posouzení podnikové architektury. Kritéria jsou členěna do čtyř skupin. Ty tvoří kritéria spojená s vlastnostmi prvků systému a jejich vazeb, kritéria spojená s architektonickým popisem, kritéria spojená s architektonickými činnostmi a řízením podnikové architektury a kritéria ostatní (spojená s variantností v podnikové architektuře a spojená s osobou architekta a architektonické kanceláře).

Text ke stažení: