Manažerské Informační systémy - přínosy a náklady

Autor: 
Tomáš Třmínek
Anotace: 

Obsahem vystoupení jsou konkrétní příklady a živá ukázka toho, jak BI (MIS) systémy mohou efektivně pomoci v oblasti rozhodování. Jako typická oblast přínosů byla vybrána oblast, která je v současnosti u většiny společností tou nejdůležitější - prodej. Snažíme se nalézt odpovědi na otázky jak, kam a komu co nejefektivněji nabízet své produkty a to na základě zpracování a analýzy dat, která jsou k dispozici jak z vlastních, tak zakoupených, či veřejných zdrojů. Čím přesněji tyto otázky zodpovíme, tím je daný prodejní proces efektivnější.

Na druhé straně vybudování a nasazení takového systému předpokládá i náklady. Ve svém příspěvku tyto náklady konkretizujeme a hodnotíme po jednotlivých položkách a snažíme se nalézt odpověď na otázky, jak a podle jakých kriterií zvolit systém, který bude poskytovat potřebné informace pro rozhodování a současně bude optimalizován z pohledu potřebných nákladů na jeho pořízení, vývoj a provoz.

Text ke stažení: