Metody dynamických úprav SLA pro cloudové služby

Autor: 
Václav Šubrta

Cloudové služby se staly novým paradigmatem informatických služeb. Mezi uživatelem a poskytovatelem služby může existovat řada dalších subjektů, které do celého řetězce vnášejí různé formy přidané hodnoty. Takto postavené informatické služby vyžadují úplnou a přesnou definici podmínek odběru a poskytování služeb, a to nejen z technického (QoS), ale i dalších aspektů (business, ochrana dat a další). Pro definici podmínek užití služeb se tradičně využívá service level agreement (SLA), smlouva, která je výsledkem vyjednávání mezi poskytovatelem a odběratelem služby. Řetězení a spojování služeb ovšem vyžaduje automatizaci tohoto typu vyjednávání, protože už nejde o jednu smlouvu, ale systém provázaných, na sobě závislých SLA, které musejí být v souladu. Předkládaný text mapuje dosavadní aktivity v tomto směru a pokouší se navrhnout takový proces dynamických úprav SLA, který umožní automatizovat část úloh nezbytných při změnách SLA s důrazem na akceptaci úprav zákazníkem.

Text ke stažení: 
  • Zaměření obsahu: