Moderní trendy v řízení BI - pomůže Velký bratr?

Autor: 
David Slánský
Anotace: 

Není pochyb o tom, že snaha o jeden vývojový tým Business Intelligence v organizaci je nereálná. Dnešní organizace ovšem musí řešit (a reálně řeší) několik klíčových problémů, vyplývajících z tvorby reportů v mnoha odděleních, na mnoha místech a vždy též na mnoha technologiích (i "privátních datových skladech"). Lze tento problém vyřešit? Odpověď je ano - cestou je vzájemné informování, resp. integrace klíčových informací o reportech (i ostatních výstupech BI) a vývojových činnostech v organizaci. Příspěvek se bude věnovat ukázkám pragmatických přístupů k řešení této oblasti, úskalí jejich implementace i způsobu, jak moderní a úspěšné organizace tuto implementaci zvládly.

Prezentace není dostupná.