Možnosti rozhodování v řízení výkonnosti eGovernmentu

Autor: 
Jana Fortinová

Článek se zabývá využitím specifické metody rozhodovacích stromů v kontextu řízení a zvyšování výkonnosti eGovernmentu, tj. zvyšování výkonnosti jednotlivých IT služeb pro oblast veřejné správy. Text navazuje na předchozí článek zaměřený na základní otázky a problémy řízení výkonnosti eGovernmentu obsažený v čísle 2015/1-2 tohoto časopisu. Tento příspěvek nejprve rekapituluje základní principy řízení výkonnosti s orientací na eGovernment, zejména ve vztahu k dostupným publikovaným zdrojům, a v návaznosti na to ukazuje možnosti uplatnění metody rozhodovacích stromů obecně. Závěrečná část textu je pak věnována využití této metody právě v oblasti řízení výkonnosti eGovernmentu, jeho možnostem i potenciálním omezením s příslušnými závěry pro teorii i praxi.

Text ke stažení: