Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Plán seminářů

Prohlédněte si aktuální plán seminářů na nejbližší období. Program květnovoého semináře (pátek 24.5.) bude v brzké době upřesněn, taktéž i on-line přihláška. Těšíme se na vás!

TZ: Vydána nová verze programu EduBase – jediného e-learningového nástroje s dálkovým ovládáním

Firma Dosli uvedla 22. 4. 2013 na trh novou verzi svého e-learningového řešení EduBase. Novinka ve verzi 3.50 přináší revoluční webové rozhraní, které umožňuje dálkové ovládání prezentace vzdělávacích materiálů a jejich synchronizaci na počítačích i všech typech chytrých telefonů a tabletů. Nová verze se neomezuje na jednotlivé mobilní platformy - podporuje všechna chytrá zařízení, která umí pracovat s technologií HTML 5. Na vývoji nového webového rozhraní jsme usilovně pracovali déle než rok a myslím si, že přináší možnosti, které obdobné systémy nenabízejí“ říká Petr Slípek, majitel firmy Dosli.

Výsledky volby prezidenta a dalších funkcionářů nové rady ČSSI pro období 2013 - 2016

Na prvním zasedání rady ČSSI byl prezidentem ČSSI zvolen tajným hlasováním  Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc., viceprezidentem pro interní záležitosti Prof.Ing. Josef Basl, CSc. a viceprezidentem pro externí záležitosti JUDr. Martin Maisner. Do funkce tajemníka ČSSI byla jmenována Hana Hůrková, do funkce hospodáře ČSSI Renata Hertlová. Do pozice šéfredaktora časopisu Systémová integrace byl opětovně schválen doc.Ing. Jan Pour, CSc. Doc. Pour je také pověřen vedením webu ČSSI s tím, že funkci správce webu bude i nadále vykonávat RNDr. Helena Palovská, PhD.

Competitive Intelligence, aneb jak získat konkurenční výhodu

Autor: 
Zdeněk Molnár

Kniha „Competitive Intelligence aneb jak získat konkurenční výhodu“ je první česky psanou monografií, která je věnována poměrně novému pojmu, který se v češtině někdy označuje jako konkurenční zpravodajství a který vznikl v USA koncem sedmdesátých let minulého století. Účelem knihy je proto především podat čtenářům ucelený a zevrubný přehled o tom, co je a co není Competitive Intelligence a inspirovat resp. motivovat je k tomu, aby metody a postupy Competitive Intelligence nejen dále studovali ale především využívali.
Kniha ukazuje, jak systematickou realizací tzv. „zpravodajského cyklu“ může být dosaženo hlavního cíle Competitive Intelligence, tj. zvýšení a udržení konkurenceschopnosti organizace a snížení rizika porážky v konkurenčním boji.

Tisková zpráva: Virtuální server hosting s přeinstalovaným CRM systémem

Na českém trhu vzniklo jedinečné spojení kvalitního poskytovatele CRM systému, společnosti COMPEKON s.r.o., a zkušené hostingové společnosti Welia IT s.r.o. Z dosavadní dlouhodobé spolupráce rozšířili své služby pro náročnější uživatele CRM systému, kteří mají zájem o vlastní, speciálně nastavený a odladěný virtuální privátní server. Díky tomuto spojení je na trhu služba poskytující specializovaný VPS s již předinstalovaným CRM systémem BLUEJET s měsíčním poplatkem.

Více informací na webech:
www.bluejet.cz
www.welia.cz
 

Systémová integrace 4/2012

Vážení čtenáři,

uzavíráme další, už devatenáctý ročník časopisu Systémová integrace. Jako obvykle využijeme úvod i tohoto čísla k informacím o aktualitách v životě České společnosti pro systémovou integraci. Evidentně nejpodstatnější z nich jsou volby a jejich výsledky do nové rady ČSSI. Volby se uskutečnily v průběhu prosince minulého roku. Do sedmičlenné Rady ČSSI byli zvoleni (pořadí podle počtu hlasů) tyto osobnosti české informatiky:

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. (VŠE Praha), Prof. Ing. Josef Basl, CSc. (ZČU Plzeň), JUDr. Martin Maisner (Rowan Legal), Ing. Vladek Šlezingr (IBM ČR), Ing. Ondřej Felix (hlavní architekt eGovernmentu, MV ČR), CSc., Ing. Zdeněk Pilz (Arbes Technologies) a Ing. Václav Mach (Microsoft ČR).

Seminář "Jak využít sociální sítě pro zvyšování konkurenceschopnosti organizací"

Další v sérii odborných seminářů ČSSI, tentokrát na téma Jak využít sociální sítě pro zvyšování konkurenceschopnosti organizací, se koná již tradičně v budově Vysoké školy ekonomické v Praze, dne 21.1.2013.

On-line přihláška....

Syndikovat obsah