Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Seminář "Jak využít sociální sítě pro zvyšování konkurenceschopnosti organizací"

Další v sérii odborných seminářů ČSSI, tentokrát na téma Jak využít sociální sítě pro zvyšování konkurenceschopnosti organizací, se koná již tradičně v budově Vysoké školy ekonomické v Praze, dne 21.1.2013.

On-line přihláška....

Výsledky voleb do Rady ČSSI

Volební komise ve složení Doc. Pour, Ing. Šafařík-Pštrosz, H.Hůrková ve svém zápisu konstatuje: Ze 62 individuálních členů volilo 28 členů a ze 106 kolektivních členů volilo 36 členů. Všechny hlasovací lístky byly platné. Kolektivní člen měl váhu 3 hlasů, individuální člen měl váhu 1 hlasu. Výsledkem je následující složení rady na roky 2013-2016 (v pořadí podle počtu hlasů): Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc., Prof.Ing. Josef Basl, CSc., JUDr. Martin Maisner, Ing. Vladek Šlezingr, Ing.Ondřej Felix, CSc., Ing. Zdeněk Pilz a Ing. Václav Mach.

V lednu se koná 1. zasedání rady v novém složení a proběhne volba prezidenta a 2 viceprezidentů - tajným hlasováním.

Představení kandidátů do rady ČSSI

Vážení členové ČSSI,

jak jste již byli informováni v říjnu mailem, podle platných stanov naší společnosti nastává období voleb členů Rady České společnosti pro systémovou integraci. Zde vám předkládáme jména kandidátů a jejich krátké CV vč. jejich fotografie. Kandidáti na členy rady byli jednak navrženi stávající radou společnosti a jednak nominačními lístky zaslanými členy společnosti.

Je na Vás, abyste vybrali (maximálně) 7 členů Rady pro období 2013-2016. Všichni členové ČSSI budou obesláni mailem, který bude obsahovat (1) hlasovací lístek a (2) instrukce k volbám vč. možnosti elektronického hlasování...

Lze těžit z interní komunikace? Pomohou sociální média?

To je název mini-konference, kterou dne 22.listopadu 2012 pořádal Institut Interní Komunikace ve spolupráci s IBM, Vysokou školou ekonomickou v Praze a Českou společností pro systémovou integraci.
Hlavním tématem mini-konference byla sociální média a interní komunikace v organizaci z pohledu manažera, s důrazem na reálné a konkrétní přínosy, možnosti a přístupy, klady, rizika a nebezpečí.
Bližší informace na adrese:  http://www.institutik.cz/horke-aktuality/lze-tezit-z-interni-komunikace-...

Seminář "Jak využívají české firmy a instituce Cloud Computing?"

Nadcházející seminář ČSSI nazvaný Jak využívají české firmy a instituce Cloud Computing? se koná 7.12.2012 na VŠE v Praze. Bližší informace i program nalezente na stránce semináře. Můžete použít i on-line přihlášku...

Systémová integrace 3/2012

Vážení čtenáři,

je pro vás připraveno třetí číslo devatenáctého ročníku časopisu Systémová integrace. V jeho úvodu vás chceme nejprve informovat o některých aktivitách, které se v rámci ČSSI aktuálně připravují. Nejpodstatnější z nich je příprava voleb do nové rady ČSSI, která proběhne v prosinci tohoto roku. Členové ČSSI budou obesláni volebními lístky, pravidly voleb a návrhem nové kandidátky. I pro příští léta se předpokládá, že by rada měl být složena ze zástupců praxe, tj. zákazníků i dodavatelů informačních systémů a technologií a ze zástupců akademické sféry, tj. předních českých vysokých škol zaměřených na informatiku. Veškeré detailní informace budou členům ČSSI zaslány mailem v průběhu listopadu.

Liberecké informatické fórum

Katedra informatiky EF TUL ve spolupráci se Severočeskou sekcí ČSSI pořádá ve dnech 8.-9.11.2012 Liberecké informatické fórum. K tomuto semináři přikládáme pozvánku. Nově je přidán finální program.

Syndikovat obsah