Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Nové číslo časopisu (SI 2/2012)

Vyšlo nové číslo časopisu Systémová integrace - 2/2012.

Systémová integrace 2/2012

Vážení čtenáři,

přinášíme druhé a tedy prázdninové číslo devatenáctého ročníku našeho časopisu. V tomto čísle se nejprve několika články vracíme k semináři Business intelligence fórum 2012 a následně se věnujeme i několika dalším aktuálním tématům. Jak jsme Vás již informovali, tento rok znamená v programovém kalendáři odborných akcí ČSSI podstatnou změnu, neboť každoroční červnovou konferenci Systémová integrace nahrazujeme specializovanými jednodenními semináři.

Prezentace ze semináře Business Intelligence Fórum 2012

Prezenatce ze semináře, které přednášející dali k dispozici, jsou dostupné ze stránky semináře od jednotlivých bodů programu.

Nové číslo časopisu (SI 1/2012)

Vážení čtenáři, vyšlo nové číslo Časopisu Systémová integrace...

Systémová integrace 1/2012

Vážení čtenáři,

zahajujeme devatenáctý ročník našeho časopisu a věříme, že i v tomto roce nabídneme našim čtenářům aktuální informace a zkušenosti z praxe i teorie podnikových informačních systémů a jejich aplikací a technologií. Stejně tak chceme informovat i o nejrůznějších konferencích a seminářích pořádaných Českou společností pro systémovou integraci a jejími regionálními pobočkami.

CACIO FÓRUM - „Pokročilé řízení informatiky: Projektové řízení v praxi“

Seminář se uskuteční 26.dubna 2012 od 12 do 18 hod., v Žižkovské věži – Mahlerových sadech, Praha 3

Více informací naleznete v pozvánce, kterou zasíláme v příloze nebo na adrese http://www.cacio.cz/kalendar-akci/cacio-forum---pokrocile-rizeni-informa...

V případě Vašeho zájmu o účast na této akci nebo bližších informací,  pište na adresu tajemnik@cacio.cz

Odborné Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu 2012

21. – 23. května 2012, státní zámek Sychrov.

Inovační a technologické centrum při VÚTS, a. s., člen sítě Enterprise Europe Network, ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Technické univerzity v Liberci pořádají již 5. ročník Sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, který proběhne již tradičně na státním zámku Sychrov ve dnech 21. – 23. května 2012.

Syndikovat obsah