Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Informační technologie pro praxi 2009

Tematické zaměření:
       Informační management a informační společnost 
       Řízení služeb podnikové informatiky
       Informační podpora procesního řízení
       Zkušenosti a trendy ve vzdělávání IS/ICT

 

Místo a čas konání: 
       Ekonomická fakulta VŠB-TUO, Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava
       1. a 2. října 2009

 

Systémová integrace 2009

CD Systémová integrace 2009Ve dnech 8. a 9. června proběhl na pražském Žofíně již 17. ročník mezinárodní konference Systémová Integrace 2009. Letošní ročník byl zaměřen na zvýšení výkonnosti podniku s IT v době dynamických změn ve světové ekonomice.

V rámci konferenčních materiálů organizátoři vydali dvě CD. První s názvem "Sborník 17. ročníku mezinárodní konference Systémová integrace 2009" (ISBN 978-80-245-1534-2; Nakladatelství Oeconomica) obsahuje 44 příspěvků sborníku konference a druhé obsahuje 62 prezentací jednotlivých vystoupení programu konference.

ITIL "worst practice" - výsledky průzkumu

Statistika nejhorších praktikÚčelem průzkumu bylo zjistit nejhorší praktiky při implementaci ITIL (popř. dalších metodik a standardů – CobIT, CMMI, Six Sigma a ISO 20000) v podnikových informatikách. Při průzkumu byl použit koncept ABC - Attitude, Behavior a Culture (Osobní postoj, Chování a Kulturní zvyky).

 

Respondenti označili za „nejhorší praktiky“ následující:

Tvorba softwaru 2009

35. ročník celostátní konference s mezinárodní účastí
20.5. - 22.5. 20089
Ekonomická fakulta VŠB-TUO, Sokolská tř. 33, Ostrava

Tematické zaměření: Tradiční pracovní a inspirativní fórum k prezentaci názorů a odborné diskuzi nad problematikou tvorby a využívání softwaru v informační společnosti. Konference je určena nejen pracovníkům v profesi a výuce, ale i studentům, zejména doktorandům.
 

Finální program konference Systémová integrace

Ilustrace SI'09Poslední možnost členů ČSSI využít slevy na konferenci Systémová integrace 2009.

 

Programový výbor 17. ročníku konference Systémová integrace představil předběžný program konferenčních dnů.

Přednáška Prof. Scheera na VŠE

Přednáška Prof. A.W. Scheera na téma Process management of organization and process management of IT se koná na VŠE, v nové budově učebna A. Termín přednášky je 6.4.2009 od 14.30 do 16 hodin. Pozvánka.

Smlouva mezi ČSSI a VŠE

Dne 17.3.2009 byla mezi Českou společností pro systémovou integrací a Vysokou školou ekonomickou podepsána smlouva o vzájemné spolupráci.
Na základě této smlouvy bude ČSSI mít i nadále sídlo na VŠE v Praze a bude moci využívat pro odborné akce přednáškové sály VŠE.

Syndikovat obsah