Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Smlouva mezi ČSSI a VŠE

Dne 17.3.2009 byla mezi Českou společností pro systémovou integrací a Vysokou školou ekonomickou podepsána smlouva o vzájemné spolupráci.
Na základě této smlouvy bude ČSSI mít i nadále sídlo na VŠE v Praze a bude moci využívat pro odborné akce přednáškové sály VŠE.

15. sympozium EDI (FACT a eB) - Praxe elektronické komunikace v obchodních vztazích

15. sympozium EDI (FACT a eB) - Praxe elektronické komunikace v obchodních vztazích se koná ve dnech 16. – 17. 4. 2009 v kongresovém sále hotelu Olympik, Praha.

Zveme vás na Svět informačních systémů 2009

Dovolte, abychom vás pozvali na mezinárodní konferenci Svět informačních systémů 2009, která se bude konat ve dnech 20. a 21. dubna, na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V této pozvánce, která zahajuje oficiální online registraci účastníků, naleznete kompletní informace o programu šestého ročníku konference.

 

Production Intelligence- téma, o němž se bude hovořit na SiS 2009

Mezinárodní konference Svět informačních systémů (20. a 21. duben 2009) se neúprosně blíží. Proto dovolte, abychom vám ještě před představením jejího programu nabídli k zamyšlení první z důležitých témat, které bude na tomto fóru prezentováno. Jeho název zní: Production Intelligenceaneb změříte-li to, dokážete to zlepšit. Prezentovat jej bude dr. Konrad Pfadenhauer (Rakousko), specialista na oblast průmyslového inženýrství a implementaci informačních systémů ve výrobních podnicích ze společnosti Siemens IT Solutions and Services.

Švédsko-české IT forum

Obchodní oddělení Švédského velvyslanectví  pořádá Švédsko-české IT forum 12. března v Praze. Hlavním  cílem této akce je umožnit navázat kontakty a spolupráci mezi švédskými  a českými firmami v oblasti informačních technologií.   
 

ČSSI Vás zve na seminář Competitive Intelligence

Česká společnost pro systémovou integraci ve spolupráci se společnostmi KOMIX s.r.o.,  NEWTON Media a.s.  a  TOVEK, spol. s r.o. si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář COMPETITIVE  INTELLIGENCE. Seminář se koná 13.2.2009 od 9.00 hod. ve staré aule VŠE Praha, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov.

Více

Výsledky voleb rady ČSSI na období 2009-2012

V závěru roku 2008 proběhly volby do Rady ČSSI na období let 2009 - 2012. Ze 140 individuálních členů zaslalo hlasovací lístek 25 členů a ze 165 kolektivních členů zaslalo hlasovací lístek 56 členů. Všechny hlasovací lístky byly platné. Kolektivní člen měl váhu 3 hlasů, individuální člen měl váhu 1 hlasu.

 

Na základě výsledků hlasování byli z 15ti navržených kandidátů zvoleni do Rady ČSSI (v abecedním pořadí):

Ing. Aleš Bartůněk,

Prof. Ing. Josef Basl, CSc.,
Ing. Martin Bednár,
Prof. Ing. Jan Dohnal, CSc.,

JUDr. Martin Maisner,

Ing. Michal Nettl,

Prof. Ing. Jiří Voříšek CSc.

Syndikovat obsah