Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Výsledky voleb rady ČSSI na období 2009-2012

V závěru roku 2008 proběhly volby do Rady ČSSI na období let 2009 - 2012. Ze 140 individuálních členů zaslalo hlasovací lístek 25 členů a ze 165 kolektivních členů zaslalo hlasovací lístek 56 členů. Všechny hlasovací lístky byly platné. Kolektivní člen měl váhu 3 hlasů, individuální člen měl váhu 1 hlasu.

 

Na základě výsledků hlasování byli z 15ti navržených kandidátů zvoleni do Rady ČSSI (v abecedním pořadí):

Ing. Aleš Bartůněk,

Prof. Ing. Josef Basl, CSc.,
Ing. Martin Bednár,
Prof. Ing. Jan Dohnal, CSc.,

JUDr. Martin Maisner,

Ing. Michal Nettl,

Prof. Ing. Jiří Voříšek CSc.

Svět informačních systémů 2009: první oznámení

Dovolte, abychom vás pozvali na 6. ročník mezinárodní konference Svět informačních systémů 2009. Chcete-li se konference zúčastnit, poznamenejte si termín jejího konání 20. - 21. dubna, kdy se s Vámi rádi setkáme u nás ve Zlíně, na Univerzitě Tomáše Bati. Chcete-li publikovat ve sborníku, zašlete nám své příspěvky do 13. února 2009 k posouzení programovým výborem. Pro autory příspěvků máme pro letošní rok mimořádnou nabídku: Příspěvky zpracované v anglickém jazyce přijmeme také k recenznímu řízení pro CVIS.CZ - periodikum zařazené Radou Vlády ČR pro výzkum a vývoj do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik.

Systémová integrace 2009 - Výzva k zaslání příspěvku

ilustracePořadatelé konference – Česká společnost pro systémovou integraci a katedra informačních technologií VŠE spolu se společnostmi CACIO, ISACA, itSMF, SPIS a SSSI Vás srdečně zvou ke spolupráci na programu sedmnáctého ročníku mezinárodní konference "Systémová integrace 2009“ zaměřené na zvýšení výkonnosti podniku s IT v době dynamických změn ve světové ekonomice.

 

Průzkum lidských zdrojů v oblasti ICT v ČR

ilustraceZahajujeme druhé kolo průzkumu lidských zdrojů v oblasti ICT v ČR. Jeho cílem je nejen získat aktualizované informace o vývoji v oblasti ICT odborníků v ČR, ale také pomoci VŠ a VOŠ pružně reagovat na vývoj na trhu práce, tj. na požadavky týkající se počtu požadovaných ICT odborníků a struktury jejich znalostí.

 

Zveme vás na Databázový svět 2008

Dovolte, abychom pozvali na šestý ročník nejvýznamnější české konference o databázových technologiích, která se uskuteční ve čtvrtek 13. listopadu 2008 ve Zlíně. Nosným tématem konference jsou aktuální trendy v databázích. V této pozvánce vám přinášíme definitivní podobu programu a samozřejmě také možnost registrace. Stejně jako v předchozích letech i letos bude pro účastníky veškerý servis zcela zdarma.

 

Pořadatel:

Informační portál o databázových technologiích Databázový svět a Centrum pro výzkum informačních systémů – odborná sekce ČSSI.

 

Cíl konference:

Liberecké informatické fórum

Katedra informatiky Hospodářské fakulty Technické univerzity Liberec a Severočeská sekce České společnosti pro systémovou integraci pořádájí ve dnech 6. - 7. listopadu 2008 konferenci Liberecké informatické fórum. Více informací je zde. 

XML technologie - Principy a aplikace v praxi

Autor: 
Irena Mlýnková, Jaroslav Pokorný, Karel Richta, Kamil Toman, Vojtěch Toman, Martin Nečaský

Obálka knihy XML technologie - Principy a aplikace v praxiOjedinělá publikace, která aktuálně reaguje na rychlý vývoj problematiky v posledních letech, komplexně seznamuje s XML technologiemi se zvláštním zřetelem na XML databáze. Kniha je zacílena zejména na profesionály využívající technologie XML v rámci aplikací, ovšem i začátečníci v knize naleznou potřebný úvodní materiál. Rozsáhlý prostor je věnován jazykům pro popis a zpracování XML dat, jako jsou XML Schema, XPath, XSLT a XQuery, který slouží k dotazování nad XML daty v XML databázích.

Syndikovat obsah