Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Svět informačních systémů 2009: první oznámení

Dovolte, abychom vás pozvali na 6. ročník mezinárodní konference Svět informačních systémů 2009. Chcete-li se konference zúčastnit, poznamenejte si termín jejího konání 20. - 21. dubna, kdy se s Vámi rádi setkáme u nás ve Zlíně, na Univerzitě Tomáše Bati. Chcete-li publikovat ve sborníku, zašlete nám své příspěvky do 13. února 2009 k posouzení programovým výborem. Pro autory příspěvků máme pro letošní rok mimořádnou nabídku: Příspěvky zpracované v anglickém jazyce přijmeme také k recenznímu řízení pro CVIS.CZ - periodikum zařazené Radou Vlády ČR pro výzkum a vývoj do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik.

Systémová integrace 2009 - Výzva k zaslání příspěvku

ilustracePořadatelé konference – Česká společnost pro systémovou integraci a katedra informačních technologií VŠE spolu se společnostmi CACIO, ISACA, itSMF, SPIS a SSSI Vás srdečně zvou ke spolupráci na programu sedmnáctého ročníku mezinárodní konference "Systémová integrace 2009“ zaměřené na zvýšení výkonnosti podniku s IT v době dynamických změn ve světové ekonomice.

 

Průzkum lidských zdrojů v oblasti ICT v ČR

ilustraceZahajujeme druhé kolo průzkumu lidských zdrojů v oblasti ICT v ČR. Jeho cílem je nejen získat aktualizované informace o vývoji v oblasti ICT odborníků v ČR, ale také pomoci VŠ a VOŠ pružně reagovat na vývoj na trhu práce, tj. na požadavky týkající se počtu požadovaných ICT odborníků a struktury jejich znalostí.

 

Zveme vás na Databázový svět 2008

Dovolte, abychom pozvali na šestý ročník nejvýznamnější české konference o databázových technologiích, která se uskuteční ve čtvrtek 13. listopadu 2008 ve Zlíně. Nosným tématem konference jsou aktuální trendy v databázích. V této pozvánce vám přinášíme definitivní podobu programu a samozřejmě také možnost registrace. Stejně jako v předchozích letech i letos bude pro účastníky veškerý servis zcela zdarma.

 

Pořadatel:

Informační portál o databázových technologiích Databázový svět a Centrum pro výzkum informačních systémů – odborná sekce ČSSI.

 

Cíl konference:

Liberecké informatické fórum

Katedra informatiky Hospodářské fakulty Technické univerzity Liberec a Severočeská sekce České společnosti pro systémovou integraci pořádájí ve dnech 6. - 7. listopadu 2008 konferenci Liberecké informatické fórum. Více informací je zde. 

XML technologie - Principy a aplikace v praxi

Autor: 
Irena Mlýnková, Jaroslav Pokorný, Karel Richta, Kamil Toman, Vojtěch Toman, Martin Nečaský

Obálka knihy XML technologie - Principy a aplikace v praxiOjedinělá publikace, která aktuálně reaguje na rychlý vývoj problematiky v posledních letech, komplexně seznamuje s XML technologiemi se zvláštním zřetelem na XML databáze. Kniha je zacílena zejména na profesionály využívající technologie XML v rámci aplikací, ovšem i začátečníci v knize naleznou potřebný úvodní materiál. Rozsáhlý prostor je věnován jazykům pro popis a zpracování XML dat, jako jsou XML Schema, XPath, XSLT a XQuery, který slouží k dotazování nad XML daty v XML databázích.

Zveme vás na Invex ERP fórum 2008

Centrum pro výzkum informačních systémů - odborná sekce ČSSI si dovoluje pozvat všechny zájemce na 2. ročník odborné konference Invex ERP Fórum, který bude zaměřen především na praktické otázky využití potenciálu ERP a ekonomických systémů pro zvýšení efektivity obchodních a výrobních procesů různých typů firem.

CVIS se letos podílí na této konferencí přednáškou, která nabídne aktuální výsledky průzkumu českého ERP trhu. Na toto vystoupení naváže námi moderovaná panelová diskuse nad situací a vývojem v oblasti podnikových informačních systémů, a to se zaměřením na potřeby a požadavky výrobních podniků.

 

Syndikovat obsah