Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Faktory ovlivňující volbu studia v oboru IT

Univerzita Pardubice ve spolupráci s Českou společností pro systémovou integraci provádí průzkum "Rozhodovací proces při volbě studia oboru IT", který zjišťuje faktory ovlivňující volbu studia. Průzkum je součástí srovnávací studie, kterou řešíme ve spolupráci s Japonskou univerzitou KCG v Kyotu.

Další informace najdete na  http://pruzkumit.upce.cz/zari

Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy; Nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů

Autor: 
Milena Tvrdíková

Obálka knihySrozumitelná publikace nabízí ucelený přehled o současných možnostech efektivního využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve firmách a jiných organizacích. Manažeři, podnikatelé, studenti VŠ a další uživatelé informačních systémů (IS) se seznámí s možnými přístupy k aktualizaci IS a ICT, s klíčovými aplikacemi, s informačními systémy pro řízení podniků, aplikacemi pro ukládání a analýzu dat, se zajišťováním datové kvality a významu metadat. Autorka se věnuje i problematice CRM a CPM systémů.

Ke konferenci Systémová integrace 2008

Konference Systémová integrace 2008 měla v tomto roce podtitul Zvyšování výkonnosti podniku s využitím IT. Konala se od 10.6. do 11.6. v Praze, v paláci Žofín. Jejími hlavními pořadateli byli Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) a katedra informačních technologií VŠE. Přednášky byly doplněny několika workshopy a mnoha případovými studiemi z české i zahraniční praxe presentovanými experty dodavatelských IT organizací a zástupci jejich zákazníků. Z presentovaných přednášek a případových studií dále vybíráme několik postřehů.

Prezentace příspěvků konference Systémová integrace

ilustraceNebyli jste na konferenci Systémová integrace 2008, která proběhla v úterý a středu 10. a 11. června 2008 na pražském Žofíně?

V průběhu konference bylo vedle panelových diskusí předneseno 78 příspěvků. Nabízíme Vám touto cestou možnost, alespoň z uveřejněných prezentací, získat představu o obsahu jednání.

Winston Econ Art 2008 - festival studentské kreativity

logoVe středu 18. června 2008 v 19:00 se v Nové aule VŠE uskuteční první ročník studentské kreativní soutěže Winston Econ Art. Mezi nominovanými autory se objeví nejen studenti VŠE, ale i frekventanti Univerzity třetího věku (U3V).

 

Soutěž Winston Econ Art 2008 tak bude prezentovat VŠE z netradičního pohledu, představí budoucí ekonomy i studenty seniory jako kreativní a nadané tvůrce multimediálních výstupů.
Přijďte se podívat na výsledky jejich práce. Další informace.

Šance na výhru pokračuje - Uzávěrka projektů Diplomová práce roku 2008 v oboru informatika posunuta

Odborná komise upozorňujeme, že termín pro podání přihlášky se posunuje na 30.6. 2008.

Diplomová práce roku

 

Soutěžní kategorie:

  1. Databázové stroje a aplikace, portálová řešení, SW rozhraní
  2. Matematické a kybernetické úlohy, vyhledávací a porovnávací algoritmy, gramatiky, metriky, překladače, Computer Science
  3. Simulátory reálných úloh, procesní analýzy a jiné
  4. Komunikační a měřicí systémy, datové přenosy
  5. Integrace aplikací v ICT, poskytování služeb a implementace procesů
  6. Podnikové informační systémy, ostatní IT práce

 

Anatomie IT sporu. Používáte ROZHODCE?

Jaké jsou předpoklady, prevence, vznik, průběh, řešení a následky sporů v IT?

Na konferenci Systémová integrace 2008 o této problematice můžete diskutovat s právníky.

Zároveň zde budou předneseny příspěvky:

Jak předcházet sporům v rámci přípravy smluvní dokumentace

Prevence vzniku sporu v průběhu plnění smlouvy

Možnosti řešení sporů – negociace, mediace, arbitráž či soudní řízení?

Syndikovat obsah