Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Zveme vás na Invex ERP fórum 2008

Centrum pro výzkum informačních systémů - odborná sekce ČSSI si dovoluje pozvat všechny zájemce na 2. ročník odborné konference Invex ERP Fórum, který bude zaměřen především na praktické otázky využití potenciálu ERP a ekonomických systémů pro zvýšení efektivity obchodních a výrobních procesů různých typů firem.

CVIS se letos podílí na této konferencí přednáškou, která nabídne aktuální výsledky průzkumu českého ERP trhu. Na toto vystoupení naváže námi moderovaná panelová diskuse nad situací a vývojem v oblasti podnikových informačních systémů, a to se zaměřením na potřeby a požadavky výrobních podniků.

 

Faktory ovlivňující volbu studia v oboru IT

Univerzita Pardubice ve spolupráci s Českou společností pro systémovou integraci provádí průzkum "Rozhodovací proces při volbě studia oboru IT", který zjišťuje faktory ovlivňující volbu studia. Průzkum je součástí srovnávací studie, kterou řešíme ve spolupráci s Japonskou univerzitou KCG v Kyotu.

Další informace najdete na  http://pruzkumit.upce.cz/zari

Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy; Nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů

Autor: 
Milena Tvrdíková

Obálka knihySrozumitelná publikace nabízí ucelený přehled o současných možnostech efektivního využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve firmách a jiných organizacích. Manažeři, podnikatelé, studenti VŠ a další uživatelé informačních systémů (IS) se seznámí s možnými přístupy k aktualizaci IS a ICT, s klíčovými aplikacemi, s informačními systémy pro řízení podniků, aplikacemi pro ukládání a analýzu dat, se zajišťováním datové kvality a významu metadat. Autorka se věnuje i problematice CRM a CPM systémů.

Ke konferenci Systémová integrace 2008

Konference Systémová integrace 2008 měla v tomto roce podtitul Zvyšování výkonnosti podniku s využitím IT. Konala se od 10.6. do 11.6. v Praze, v paláci Žofín. Jejími hlavními pořadateli byli Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) a katedra informačních technologií VŠE. Přednášky byly doplněny několika workshopy a mnoha případovými studiemi z české i zahraniční praxe presentovanými experty dodavatelských IT organizací a zástupci jejich zákazníků. Z presentovaných přednášek a případových studií dále vybíráme několik postřehů.

Prezentace příspěvků konference Systémová integrace

ilustraceNebyli jste na konferenci Systémová integrace 2008, která proběhla v úterý a středu 10. a 11. června 2008 na pražském Žofíně?

V průběhu konference bylo vedle panelových diskusí předneseno 78 příspěvků. Nabízíme Vám touto cestou možnost, alespoň z uveřejněných prezentací, získat představu o obsahu jednání.

Winston Econ Art 2008 - festival studentské kreativity

logoVe středu 18. června 2008 v 19:00 se v Nové aule VŠE uskuteční první ročník studentské kreativní soutěže Winston Econ Art. Mezi nominovanými autory se objeví nejen studenti VŠE, ale i frekventanti Univerzity třetího věku (U3V).

 

Soutěž Winston Econ Art 2008 tak bude prezentovat VŠE z netradičního pohledu, představí budoucí ekonomy i studenty seniory jako kreativní a nadané tvůrce multimediálních výstupů.
Přijďte se podívat na výsledky jejich práce. Další informace.

Šance na výhru pokračuje - Uzávěrka projektů Diplomová práce roku 2008 v oboru informatika posunuta

Odborná komise upozorňujeme, že termín pro podání přihlášky se posunuje na 30.6. 2008.

Diplomová práce roku

 

Soutěžní kategorie:

  1. Databázové stroje a aplikace, portálová řešení, SW rozhraní
  2. Matematické a kybernetické úlohy, vyhledávací a porovnávací algoritmy, gramatiky, metriky, překladače, Computer Science
  3. Simulátory reálných úloh, procesní analýzy a jiné
  4. Komunikační a měřicí systémy, datové přenosy
  5. Integrace aplikací v ICT, poskytování služeb a implementace procesů
  6. Podnikové informační systémy, ostatní IT práce

 

Syndikovat obsah