Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Pozvánka na konferenci Analýza nestrukturovaných dat jako nástroj získání konkurenční výhody

6. listopadu 2015,  od 13:10 do 17:45 hod., se na Vysoké škole ekonomické v Praze koná konference Analýza nestrukturovaných dat jako nástroj získání konkurenční výhody, k dispozici je on-ine přihláška. Srdečně vás zveme.

Abdikace prof. Jiřího Voříška z funkce prezidenta ČSSI a zvolení nového prezidenta

 Dne 29. září 2015 předal prof. Jiří Voříšek radě ČSSI abdikaci z funkce prezidenta společnosti. Přečtěte si jeho abdikační dopis...

Fotogalerie semináře Enterprise Architektura v české veřejné správě

  

Podívejte se na další fotografie z konference...

Konference Information for Practice 2015 – 18. ročník

Konference se koná se  8.-10.října 2015 v Ostravě, pořádají Katedra aplikované informatiky VŠB-TU Ostrava, EUNISu CZ a ČSSI. Tématy konference jsou IT Management, Information Society and Trends in IT Education, Information Security, Process Management and its IT Support.

Více informací na http://www.cssi-morava.cz/new/index.php?id=94, viz též přiložený leták.

Konference DATA A ZNALOSTI 2015

Konference se koná 1. a 2. 10.2015 v budově ČVUT – FIT, Praha Dejvice.

DATA A ZNALOSTI je nová česká a slovenská odborná konference s mezinárodní účastí a současně komunitní setkání odborníků zaměřených na nejlepší postupy a vývojové trendy v oblasti datového, informačního a znalostního inženýrství, využití informačních technologií při budování informačních systémů, včetně výsledků jejich aplikace v praxi.

Konference se v roce 2015 zaměřuje na témata Big Data/Big Analytics/Advanced Analytics. Program je složen ze zvaných přednášek a posterů. Program je k dispozici na webu konference http://www.dataznalosti.cz/program/

Pozvánka na konferenci Enterprise Architektura v české veřejné správě

23. září 2015 od 13 do 18 hodin na Vysoké škole ekonomické v Praze se koná další z konferencí organizovaných společně ČSSI a MV ČR, tentokrát na téma Enterprise Architektura v české veřejné správě. Srdečně vás zveme.

Systémová integrace 1-2/2015

Vážení čtenáři,

přinášíme první, v tomto případě dvojčíslo, dalšího ročníku časopisu Systémová integrace.

Syndikovat obsah