Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Microsoft Dynamics AX bude nasazen ve čtyřech zemích působnosti MACHALA Group

Společnost MACHALA Group, významný distributor řešení v oblasti zdravého životního stylu, podepsal smlouvu na dodávku a implementaci řešení Microsoft Dynamics AX pro svá teritoria v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku. Cílem projektu je sjednotit informační platformy skupiny, implementovat standardizované řešení na základě Best Practices, využít potenciál Microsoft technologií pro rozvoj hlavních obchodních aktivit společnosti MACHALA. Dodavatelem řešení je společnost WEBCOM - AXPERIENCE.

 

Projekt byl zahájen v lednu 2008 a jeho plné používání ve všech teritoriích je plánováno na prosinec 2008. S řešením Microsoft Dynamics AX bude pracovat více jak 100 současně pracujících uživatelů.

 

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení

Autor: 
Pavel Učeň

Obálka knihy Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšeníZkušení i začínající manažeři, poradci v oboru managementu a informatiky a studenti vysokých škol se v praktické a na trhu ojedinělé knize dozví, jak odhalit možnosti zvyšování výkonnosti firmy jako celku i jejích jednotlivých oblastí a procesů, a jak tohoto zvýšení výkonnosti dosáhnout. Podstatou je pragmatický princip známý pod pojmem potenciál zlepšení.

Katedra informačních technologií vyhlašovala nejlepší studenty

Ilustrační fotoSlavnostní vyhlášení nejlepších 5 studentů v každé kategorii za rok 2006/2007 proběhlo dne 10.12.2007 v Akademickém klubu VŠE za účasti děkana FIS Prof. Ing. Jana Segera, CSc. a zástupců sponzorských firem Accenture, DHL a Logica. Firmy nabídly oceňovaným studentům dary ve formě stáží, školení a pracovních úvazků.

 

Katedra vyhodnocuje studijní výsledky a vytváří žebříček nejlepších studentů oboru Informatika a hlavní specializace Informační technologie. Cílem vyhlašování žebříčku je motivovat studenty v průběhu studia k nejlepším výkonům.

 

Podnikové informační systémy, Podnik v informační společnosti

Autor: 
Josef Basl, Roman Blažíček

Druhé, výrazně přepracované, aktualizované a rozšířené vydání uznávané publikace zohledňuje dynamický vývoj v oblasti podnikových informačních systémů a zejména nové požadavky kladené na informační systémy ze strany podniků. Kniha je určena manažerům a specialistům z firemní praxe, konzultantům a studentům.

 

Podnikové procesy, Procesní řízení a modelování

Autor: 
Václav Řepa

Obálka knihy Podnikové procesyNové, aktualizované a rozšířené vydání moderní publikace pro firemní manažery, studenty, IT manažery a vývojáře IS se komplexně zabývá podnikovými procesy a jejich funkcí v řízení podniku, zejména ve vztahu k informačnímu systému firmy.

Dlouhodobé uchovávání elektronicky podepsaných elektronických dokumentů

Autor: 
Vít Lidinský, Ivana Švarcová

DUEL je poetickou zkratkou problematiky dlouhodobého uchovávání elektronicky podepsaných elektronických dokumentů. Tato problematika je pro dnešní informatiky jedním z hlavních úkolů k řešení. Pro mnoho uživatelů „elektronického styku“ je totiž právě problematika dlouhodobého uchovávání brzdou zavedení e-fakturace, elektronického zadávání veřejných zakázek, e-governmentu apod.

 

Telefónica O2 pomohla Ministerstvu zemědělství ČR s optimalizací ICT

Autor: 
Josef Jirák, Monika Bugerová

Společnost Telefónica O2 Czech Republic, a. s., ke konci roku 2006 dokončila projekt „Integrace sítě MZe“ pro Ministerstvo zemědělství ČR. Hlavním cílem projektu bylo zajistit stabilitu vnitřní komunikační a ICT síťě MZe a zrealizovat přesunutí všech kritických systémových a aplikačních prvků sítě do spolehlivého moderního hostingového centra Nagano. Tímto prvním krokem se podařilo zlepšit dostupnost a odezvu jednotlivých systémů z pohledu práce uživatele a tím zajistit pro zákazníka možnost plnění a měření SLA parametrů u jednotlivých služeb.

Syndikovat obsah