Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Systémová integrace 3/2014

Vážení čtenáři,

přinášíme třetí číslo časopisu Systémová integrace. Hned na úvod je nutné upozornit na dvě programové změny v odborných akcích ČSSI. Vzhledem k připravované konferenci Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru, která se bude konat (22.1 – 23.1.2015, v Top hotelu v Praze) se překládají na pozdější termíny v roce 2015 původně plánované semináře Business intelligence fórum 2014, který měl být v říjnu 2014 a seminář Priority rozvoje eGovernmentu v novém vládním období, původně plánovaný na listopad 2014. Nově plánované termíny obou seminářů budou s dostatečným předstihem uveřejněny na stránkách ČSSI.

TZ: ICT průmysl vyzval vládu k realizaci programových priorit

ICT unie vydala v pondělí 27. října přiloženou tiskovou zprávu.

Konference "Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru"

Pod záštitou náměstka ministra vnitra ČR pro informační a komunikační technologie JUDr. Jaroslava Strouhala pořádají itSMF a ČSSI dvoudenní konferenci věnovanou tématům:

  • Osvědčené praktiky IT Governance
  • Řízení IT ve veřejné správě
  • Portál MBI a jeho komunita
  • Řízení ekonomiky IT
  • Právní aspekty podnikové informatiky

Konference se koná 22.-23. ledna 2015 v TOP Hotelu Praha,
včasná registrace za snížené vstupné do 28. listopadu 2014 - 

- více na http://conference.itsmf.cz/ .

Konference IT Governance

Každá společnost, která spadá do kritické infrastruktury nebo provozuje významný IT systém bude mít dle nového zákona o kybernetické bezpečnosti povinnost od 1.1.2015 reportovat bezpečnostní incidenty.

Konference IT governance konaná ve dnech 7. - 9.10. 2014 ve Špindlerově Mlýně vás chce informovat o trestně právní zodpovědnosti za bezpečnostní incidenty, o procesně právních aspektech zajištění dat, jak správně reportovat incidenty podle nového zákona a bezpečnosti vyhlášek, ale také jak aplikovat tento zákon v praxi. Součástí konference je i panelová diskuse s tvůrci tohoto zákona, v níž na místě získáte odpovědi na vaše dotazy.

Datakon 2014

Zveme Vás k účasti na konferenci Datakon 2014, která se koná ve dnech 25.-29.9.2014 v Jasné (Chopok) -  viz program. Podrobnější informace naleznete ve výzvě k účasti. Podařilo se připravit panelovou diskusi na velmi atraktivní téma Otevřená data v samosprávě CR a SR za účasti odborníků z Ministerstva vnitra SR a starostů obcí z Česka a Slovenska. Letošní Datakon přináší zvané prezentace nejen z akademické, ale i z komerční sféry, vybrané přispěvky a postery.

Systémová integrace 1-2/2014

Vážení čtenáři,

přinášíme první číslo, a to z technických důvodů v tomto případě jako dvojčíslo, dalšího ročníku časopisu Systémová integrace. Jednou z hlavních akcí ČSSI v první polovině roku 2014 byl seminář na téma Publikace a využití otevřených dat - přínosy, rizika, návody, jehož garantem byl D. Chlapek. Seminář se konal v červnu v Likešově aule VŠE v Praze a přinesl mnoho podstatných informací a zkušeností z oblasti zpřístupňování a presentace dat orgánů veřejné správy a dalších institucí.

Information Technology for Practice 2014

XVII. Annual national conference with international participation, 9th – 10th October 2014, VŠB – Technical University Ostrava, Faculty of Economics. For more see http://www.vsb.cz/info/attachment?attachmentId=21125&reportId=25782.

Syndikovat obsah