Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

IBM BusinessConnect 2013

Konference IBM  inspirující skutečnými příklady společností, které získaly z Big Data cenné informace a podpořily tak významně rozvoj svého podnikání.

Kdy: 12. září 2013 od 9:00 hod.
Kde: Hotel Hilton, Pobřežní 311/1, 186 00 Praha-Karlín

Více na  ibm.com/cz/think2013

Systémová integrace 2/2013

Vážení čtenáři,
přinášíme druhé číslo dvacátého ročníku časopisu Systémová integrace a v něm i další články a nové pohledy na aktuální otázky podnikové informatiky a informačních systémů a technologií. Hned na úvod musíme opravit informaci z minulého čísla související s termíny seminářů, které ČSSI plánuje na druhé pololetí tohoto roku. Dochází oproti původnímu plánu pouze k přehození dvou termínů, a sice seminář k aktuálním otázkám business intelligence, BI Fórum 2013 se bude konat 19/9 a seminář orientovaný na metody, modely a nástroje v řízení podnikové informatiky proběhne 8/11/2013, oba od 9:00 hodin na VŠE v Praze.

Zveme vás na seminář BI Fórum 2013 v září

Business intelligence je stále ve středu pozornosti podnikových informatiků, dodavatelů IT a stále intenzivněji i uživatelské sféry. Průzkumy ukazují, že business intelligence je stále na nejvyšších příčkách priorit investic do informatiky, její nové možnosti, problémy i vývojové trendy vyvolávají mnoho otevřených otázek. Na ně a na diskuse o nich je zaměřen seminář BI Fórum 2013, na který si Vás touto cestou dovolujeme pozvat. Seminář se bude konat 19. září 2013 od 9 hodin na VŠE Praha.

On-line přihláška a další informace na stránce semináře...

19. sympozium EDi (FACT A eB)

Elektronická komunikace v obchodních vztazích s důrazem na e-fakturaci – usnadnit zejména malým a středním firmám
využití e-fakturace ke zefektivnění jejich podnikání
. Pořádá Český národní orgán pro usnadňování procedur obchodu a elektronický obchod (FITPRO), pracující při Hospodářské komoře České republiky, společně s Českou společností pro systémovou integraci při VŠE pod Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Koná se 16. května 2013 od 9.00 hod v Kongresovém sáku hotelu Olympik, Sokolovská 138 / Praha 8. Pro studenty VŠ a universit zdarma. Více přiložená pozvánka.

Czech-Slovenian ICT Forum Prague

Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci se svými členy Czech ICT Alliance a ICT UNIE o.s. a Velvyslanectvím Slovinské republiky v Praze, za přispění Technologického centra AV ČR Vás zvou k účasti na podnikatelském fóru pro firmy z oboru informatiky a telekomunikací, které se koná 15. května 2013 od 9:30 v budově Technologického centra AV ČR
(Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6 – Bubeneč.)

Více na přiložené pozvánce a na http://www.spcr.cz/seminare-konference/czech-slovenian-ict-forum-prague .

Zveme vás na konferenci "Měření nákladů, výkonnosti a kvality služeb veřejné správy"

Konference se koná 24.5.2013. Program konference i on-line přihláška jsou již k dispozici!

Systémová integrace 1/2013

Vážení čtenáři,

právě zahajujeme jubilejní dvacátý ročník časopisu Systémová integrace a věříme, že i v tomto roce nám naši autoři i čtenáři zachovají přízeň a že společně budeme pokračovat ve vzájemném informování se o stavu a vývoji IT u nás i v zahraničí. Jak jsme již v minulém čísle informovali, tak i v tomto roce ČSSI a její nově zvolená Rada připravuje řadu odborných akcí a seminářů. Obsahová náplň i termíny některých z nich jsou již upřesněny a tak bychom na ně chtěli už teď upozornit:

Syndikovat obsah