Nové požadavky na Business Intelligence nástroje a jejich dopady do celkového řešeni

Autor: 
Ondřej Bothe
Anotace: 

Požadavky na Business Intelligence se v posledních letech dramaticky změnily. Koncoví uživatelé již nejsou jen analytici, kteří s daty pracují pouze v tabulkách a grafech, ale velmi pokročilý uživatelé, kteří chtějí mít daleko větší flexibilitu při práci. Klíčové se stávají požadavky zejména na včasnost doručení informací - z tohoto pohledu jsou stále důležitější mobilní technologie, které mají uživatelé k dispozici víceméně neustále. Stejně tak se výrazně zvýšil požadavek na kvalitu informací.
Každý konzument si musí být stoprocentně jistý, že čísla, se kterými pracuje, jsou správná a že jim správně rozumí (respektive, že jim všichni rozumějí stejně).
Počet dat (informací) v reportech se také výrazně zvýšil - od souhrnných měsíčních čísel se požadavky posunují k možnosti prokliku až na detail v denních detailech. Stejně tak typ požadovaných informací je jiný - často nestačí historická data, ale potřebujeme data v režimu "near on line".
Nestačí již jen aktuální hodnoty, ale potřebujeme například i hodnoty plánované, případně hodnoty predikované.
Otázka je, jaké mají tyto požadavky dopady do architektury Business Intelligence, do vlastnictví řešení jako takového a do spolupráce koncových uživatelů a IT. A právě na tyto otázky bychom se měli pokusit alespoň částečně odpovědět.

Text ke stažení: