O společnosti

Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) byla založena v roce 1994 a sdružuje organizace a jednotlivce dodávající nebo využívající metody systémové integrace, informační služby pro podporu rozvoje řízení podniků, institucí veřejné správy a pro rozvoj vysokého školství se zaměřením řízení s podporou informačních technologií. V tomtéž roce zahájila vydávání časopisu Systémová integrace a současně tradici výročních konferencí Systémová integrace.

K hlavním předmětům zájmu společnosti patří řízení vývoje a provozu informačních systémů, nová ekonomika a s tím související rozvoj řízení ekonomických a dalších subjektů. Společnost analyzuje a publikuje stav a trendy na trhu informačních technologií a služeb v tuzemsku i zahraničí.

Posláním společnosti byla od počátku její existence výměna informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. ČSSI pak od roku 2010, kromě časopisu Systémová integrace, se stala vydavatelem i on-line časopisu Journal of Systems Integration s mezinárodní působností. Původní časopis Systémová integrace je nyní vydáván v tištěné i elektronické verzi, která je k dispozici na těchto webových stránkách. Časopis byl letech 2008-2013 řazen Radou pro vědu a výzkum mezi uznávané recenzované časopisy a nabízí publikační možnosti pro všechny odborníky z akademické sféry i z praxe.

Členem ČSSI se může stát organizace, ale i jednotlivá osoba na základě přihlášky a uhrazení členského poplatku.

ČSSI má čtyři regionální sekce, jednu odbornou sekci a 2 odborné skupiny, které umožňují aktivní zapojení svých členů do své specifické činnosti a aktivit.

Hlavními partnery ČSSI v ČR je ICT Unie a CACIO a na Slovensku Slovenská spoločnosť pre systémovú integráciu. ČSSI úzce spolupracuje s nakladatelstvím GRADA Publishing, je odborným garantem ediční řady Management v informační společnosti.

Hlavní aktivity

  • konference Systémová integrace pořádaná v letech 1993-2012, v této době jedna z nejvýznamnějších informatických akcí v ČR,
  • odborný časopis Systémová integrace - recenzovaný časopis, obsahuje články v češtině i angličtině, vychází jako nepravidelný čtvrtletník v tištěné (ISSN 1210-9479) i elektronické (ISSN 1804-2716) formě,
  • mezinárodní časopis Journal of Systems Integration vydávaný elektronicky jako pravidelný čtvrtletník pouze v anglickém jazyce (ISSN 1804-2724),
  • internetový časopis CVIS.CZ orientovaný mimo jiné na analýzy ICT trhu v ČR, vydávaný v české (ISSN 1214-4991) i anglické (ISSN 1214-9489) mutaci,
  • zpracování zásadních dokumentů rozvoje informatiky v ČR, např. dokument Digitální cesta k prosperitě analyzující možnosti využití ICT v jednotlivých odvětvích pro posilování konkurenceschopnosti celé ČR, nebo dokument Lidské zdroje v ICT a jejich vliv na konkurenceschopnost ČR
  • významné odborné akce pořádané jednotlivými sekcemi ČSSI, např. Svět informačních systémů v Brně, Tvorba software v Ostravě, Modelování a optimalizace podnikových procesů v Plzni, E-strategie systémové integrace v Liberci (viz stránky jednotlivých sekcí),
  • odborné semináře na aktuální odborná témata,
  • odborné publikace ve spolupráci s nakladatelstvím GRADA Publishing v ediční řadě "Management v informační společnosti",
  • ČSSI s řadou dalších organizací se podílí na organizaci, resp. odborné garanci řady celostátních soutěží, TOP programu, Diplomová práce roku v ICT, ICT projekt roku.