Potřebuje veřejný sektor BI?

Autor: 
Petr Šprungl
Anotace: 

Přínosy BI pro privátní organizace, jejichž cílem je dosažení zisku, jsou zřejmé. Jaké jsou však přínosy pro státní rganizaci, která naplňuje zpravidla jiné cíle? Co je motivem pořízení a používání aplikací typu BI, jaké jsou kritické vlastnosti těchto aplikací, jak se postavit k aktuálním trendům, jací uživatelé jsou klíčoví, zapojit vlastní uživatele do vývoje nebo vytvořit kompletní řešení dodavatelsky, jak lze měřit efekty nasazení a mnoho dalších otázek, na které je nutné hledat odpovědi během všech fází životního cyklu BI aplikací ve veřejné správě – tak, aby zde bylo BI nejen úspěšně implementováno a zaplaceno, ale i následně skutečně a s potěšením používáno.

Text ke stažení: