Problém neznalosti smluvních vztahů při řízení projektu

Autor: 
Zora Říhová

Článek diskutuje nutné právní povědomí projektového manažera, které může značně ovlivnit průběh projektu. To se týká obsahu smlouvy, tedy předmětu, harmonogramu, pracnosti, součinnosti a dalších aspektů, podle kterých se bude projekt řídit. Právní povědomí u projektových manažerů v oblasti IT bývá malé. V článku je uvedeno nezbytné právní minimum pro řízení projektu a také jsou uvedeny nejčastější problémy projektového manažera v právní oblasti při řízení projektu.

Text ke stažení: