Realizace ERP projektů: výsledky výzkumu a příklady štíhlé implementace

Autor: 
Petr Sodomka, Hana Klčová, Jiří Kříž

Článek přináší závěry výzkumu zaměřeného na kritické faktory úspěchu při realizaci ERP projektů. Dále porovnává dva přístupy k realizaci implementace ERP systému dvou významných systémových integrátorů. Závěrem shrnuje základní rysy tzv. štíhlé implementace, implementačních metodik a jejich použití pro různé typy ERP projektů.