Řízení přístupových práv – databázový návrhový vzor

Autor: 
Helena Palovská

Je představen databázový návrhový vzor pro řízení přístupových práv – generický konceptuální model, zahrnující pokud možno všechny případy potřeb řízení přístupových práv. Nastíněna jsou možná zjednodušení při konkrétním užití vzoru. Zmíněny jsou též otázky implementace, možné obtíže při provozu a nastíněna je možnost jejich řešení.

Text ke stažení: