Řízení výkonnosti eGovernmentu – problémy a perspektivy

Autor: 
Jana Fortinová

eGovernment a v jeho rámci řízení IT služeb se trvale a rychle vyvíjí s tím, jak se mění ekonomické, organizační i technologické prostředí nasazování a využívání IT v praxi orgánů veřejné moci (OVM). Mění se i požadavky na řízení požadované výkonnosti OVM, a to s efektivním využitím stávajících IT služeb, ale i s postupným rozvojem jednotlivých objektů systémů řízení a zejména jejich vzájemných vazeb. Cílem tohoto článku je především návrh rámcového konceptu řízení výkonnosti eGovernmentu se zohledněním potřeb organizací veřejné správy v ČR tak, jak vyplývají z nejrůznějších analýz, průzkumů a tuzemské i zahraniční literatury.

Text ke stažení: