Riziky řízený vývoj software

Autor: 
Jaroslav Procházka

Neřešená rizika softwarových projektů jsou jednou ze základních příčin selhání projektů, ať už se jedná o překročený rozpočet, dobu trvání projektu či nekvalitní produkt. Risk management používaný v dnešních softwarových projektech je spíše evidencí faktů (důsledky neřešených rizik se k překvapení všech zúčastněných objevují stejně). Článek se zabývá riziky řízeným vývojem software a prakticky vysvětluje, jakým způsobem je možné snížit pravděpodobnost výskytu rizik na akceptovatelnou úroveň. Tento přístup pomáhá omezit ztráty a problémy generované neřešenými riziky na minimální úroveň.

Text ke stažení: