SoSIReČR –sociální sít informatiků v regionech ČR

Autor: 
P. Vojtáš, J. Pokorný, T. Skopal, M. Nečaský, K. Matoušek, J. Kubalík, J. Šíma, S. Žák, M. Víta, O. Novotný, M. Maryška

V tomto článku popisujeme koncepci sociální sítě informatiků ČR spolu s vývojem softwarového nástroje – portálu, na němž bude síť realizována. Prezentovány jsou rovněž aktivity týkající se sběru a analýzy ICT požadavků od firem a znalostí ICT získaných absolventy vysokých škol.

Text ke stažení: