Srovnání obsahu a charakteru procesů metodik ITIL, COBIT a MBI

Autor: 
Marek Samec

Tento článek nabízí srovnání zahraničních metodik COBIT 5 a ITIL 2011 s metodikou MBI vyvíjenou na KIT VŠE. Jako základ pro komparaci metodik jsou použity existující rešerše, zabývající se touto problematikou. Výsledkem je aktuální srovnání posledních dostupných verzí těchto metodik dle vybraných kritérií a dále srovnání jejich referenčních procesů znázorňující zejména překryvy a rozdíly v jejich obsahu. Výsledné přehledové tabulky mohou sloužit jako užitečná pomůcka těm, kdo se chtějí v těchto metodikách rychle zorientovat a porovnat jejich obsah, oblast záběru nebo vybrat vhodnou metodiku pro podnikovou praxi. Cílovou skupinou jsou tedy např. manažeři IT, auditoři, správci IT, ale také akademici, kteří se metodikami zabývají v rámci výzkumu.

Text ke stažení: