Synergie servisně orientované architektury a cloud computingu

Autor: 
Soňa Karkošková, George Feuerlicht

Tento článek diskutuje synergii mezi servisně orientovanou architekturou a cloud computingem. Z principů servisní orientace vyplývá příčinná souvislost také mezi cloud computingem a SOA Governance. SOA Governance poskytuje nástroj pro řízení životního cyklu služeb. Z důvodu velkého množství poskytovaných služeb sdílených řadou uživatelů se SOA Governance v prostředí cloud computingu soustředí zejména na procesy provozování služeb. Důležitým řídícím prvkem životního cyklu služeb SOA Governance se stává automatizovaný katalog služeb.