Systémová integrace 1/2010

Rok: 
2010
Ročník: 
17
Číslo: 
1
ISSN: 
1210-9479 (print), 1804-2716 (online)

Vážení čtenáři,

první číslo časopisu Systémová integrace v tomto roce spadá do období příprav před konferencí Systémová integrace a proto i úvod časopisu obsahuje některé aktuální informace k tomu tématu.

Konference se bude konat již po osmnácté a jako již tradičně v červnu, tedy 8.-9.6.2010 v pražském paláci Žofín. V letošním roce je jejím podtitulem "Role ICT při zvyšování konkurenceschopnosti firem a státu“. Pořadateli konference jsou Česká společnost pro systémovou integraci a katedra informačních technologií VŠE spolu se společnostmi CACIO, ISACA, itSMF, SPIS a SSSI.

Záštitu nad konferencí převzal premiér Jan Fischer, který bude mít rovněž úvodní přednášku. Základní programová orientace Systémové integrace vyjádřená zmíněným podtitulem se promítá i do programových bloků, a to v následující struktuře:

  • Budoucnost ICT sektoru a jeho vliv na konkurenceschopnost státu a hospodářských subjektů
  • Vliv ICT na efektivitu a bezpečnost veřejné správy a hospodářských subjektů
  • Správa konfigurací – předpoklad efektivního řízení ICT služeb
  • Hrozby a příčiny selhání implementačních projektů
  • Lidské zdroje v ICT
  • Právo ICT – veřejné zakázky na dodávky ICT systémů a služeb
  • Cloud computing – příležitosti a výzvy
  • Od Business Intelligence ke Competitive Intelligence

Konference SI preferovala vždy podstatu a řešení zejména praktických problémů informatiky. Proto, kromě přednášek, je do programu standardně zařazen blok případových studií, kde partneři konference, tj. společnosti působící na českém ICT trhu, presentují své projekty a komplexní řešení. To znamená uplatněné postupy v těchto projektech, rizika a problémy, které musely překonávat. I v tomto roce bude mít tento blok jistě vysokou přidanou hodnotu, neboť nabídne zkušenosti jednotlivých expertů z praxe i otevřené diskuse a výměny názorů. Další detailnější informace o připravované konferenci jsou k dispozici na obvyklé adrese http://si.vse.cz.

Kromě informací o konferenci SI 2010 je dobré v tomto čísle upozornit také na jeho příspěvky. Článek P. Hraběte se zabývá stále intenzivněji diskutovaným tématem uplatňování konceptu informatických služeb při návrzích podnikových architektur. Autoři Ivan Vrana a Jan Vrána se v úvodním článku zabývají aktuálními problémy řízení rozsáhlých počítačových sítí. Aktuální témata současné informatiky pokrývají i další příspěvky zařazené do tohoto čísla.

Rada ČSSI a Ediční rada časopisu se těší na setkání se svými členy a čtenáři jak na konferenci Systémová integrace, tak při příležitosti i dalších odborných akcí připravovaných pro další období.

Redakce časopisu