Systémová integrace 1/2011

Rok: 
2011
Ročník: 
18
Číslo: 
1
ISSN: 
1210-9479 (print), 1804-2716 (online)

Vážení čtenáři,

zahajujeme další ročník našeho časopisu, a to již osmnáctý. Doufáme, že i v tomto ročníku budeme schopni díky našim autorům zprostředkovat zajímavé názory a zkušenosti z teorie a praxe české i zahraniční podnikové informatiky, hodnotit výsledky různých odborných akcí, které ČSSI organizuje, nebo na kterých se podílí. V čase vydání tohoto časopisu finalizují přípravy na 19. ročník konference Systémová integrace. V této souvislosti musíme opravit informaci z předchozího čísla, a sice konference se bude konat 6. – 7. června 2011 a jako tradičně v Paláci žofín. V současné době je přihlášeno již přes 40 příspěvků do 8 sekcí. Konference bude probíhat pod záštitou premiéra České republiky, Dr. Petra Nečase a v jejím úvodu vystoupí Prof. Jan Švejnar na téma zvyšování konkurenceschopnosti České republiky. Na vystoupení Prof. Švejnara bude v prvním bloku navazovat přednáška Prof. Jiřího Voříška, která poskytne souhrnnou informaci o studii Digitální cesta k prosperitě řešené v rámci aktivit NERV.

Další aktuální příspěvky a zkušenosti se budou presentovat v osmi programových blocích, jako např. v bloku Enteprise Architecture a její inovační potenciál, Aplikace a technologie strategického významu, Cloud Computing: Příležitosti a výzvy, Právo v IT a dalších. Sborník konference bude v letošním roce vydán formou přílohy našeho časopisu. Pro detailnější informace o konferenci odkazujeme na její stránky na adrese http://si.vse.cz .

Toto číslo časopisu se zaměřuje na širší spektrum témat. V této souvislosti chceme upozornit hned na první uvedený příspěvek autorů Sodomka, Klčová Šmarda zaměřený na progresivní řešení v oblasti personalistiky. V následujícím článku jsou uvedeny základní informace a některé dílčí výsledky spojené s průzkumem realizovaným katedrou IT VŠE mezi 600 podniky v celé ČR. Celý průzkum přinesl velmi mnoho zajímavých zjištění z české praxe, jejichž rozsah přesáhl možnosti jednoho článku, a proto redakce časopisu předpokládá, že se k nim bude postupně vracet i v dalších příspěvcích.

Z dalších příspěvků chceme upozornit např. na článek A. Borovcové zaměřený na kvalitu testování software v České republice, na který navazuje i příspěvek A. Buchalcevové na téma Normy kvality softwaru a jejich podpora v metodikách budování informačních systémů a dále článek Z. Molnára, který se věnuje praktickým aspektům využití sociálních sítí.

Rada ČSSI i Ediční rada časopisu se těší na setkání se svými členy a čtenáři při dalších společných odborných akcích, na příklad na žofíně při konferenci Systémová integrace.

Redakce časopisu