Systémová integrace 3/2011

Rok: 
2011
Ročník: 
18
Číslo: 
3
ISSN: 
1210-9479 (print), 1804-2716 (online)

Vážení čtenáři,

v úvodu třetího čísla časopisu Systémová integrace chceme upozornit především na řadu odborných seminářů, které Česká společnost pro systémovou integraci již realizuje a které připravuje pro další období. Seminář na téma Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR se konal právě v říjnu tr. v Kongresovém centru U Hájků v Praze a účastnilo se ho přes 80 pracovníků akademické sféry i
praxe. Jak již název napovídá, zabýval se otázkami stavu a perspektivních potřeb profesionálních zdrojů v informatice, přípravou vysokoškolských studentů v této oblasti a problémy rozdílných pohledů praxe a vysokých škol na charakter a obsah informatické kvalifikace budoucích absolventů. V uplynulém roce provedli pracovníci VŠE Praha v kooperaci s ČSSI na téma lidských zdrojů v informatice rozsáhlý průzkum, jehož výsledky byly právě na tomto semináři poprvé presentovány a v tomto kontextu zde byl i analyzován vývoj na trhu ICT odborníků za posledních pět let.

Na prosinec tohoto roku, konkrétně 16.12. se připravuje další odborný seminář, tentokrát na téma uplatňování cloud computingu v praxi. Jeho odborným garantem je doc. Feuerlicht, který působí na UTS v Sydney tak na VŠE v Praze. Seminář nabídne srovnání přístupů k využívání cloud computingu ve vyspělých státech světa (USA, Austrálie atd.) a přístupů k těmto službám a provozním modelům v české informatické
praxi. Přednášky a diskuse se zaměří rovněž na přínosy i rizika reálného uplatňování cloud computingu a na něm realizovaných služeb, které je zde nezbytné brát v podnikovém managementu při rozhodování v úvahu. I v tomto případě budou jako důležitý podklad sloužit výsledky průzkumů na toto téma v české praxi a některých průzkumů zahraničních.

Na začátek příštího roku, resp. na únor 2012, plánuje ČSSI seminář zaměřený na stav a hlavní problémy v řízení informatiky v českých podnicích. Vystoupí na něm přední odborníci, informační manažeři velkých společností, zástupci dodavatelských firem i někteří reprezentanti akademické sféry. I tento seminář se bude opírat o výsledky průzkumu realizovaného mezi 600 respondenty v celé ČR. V souvislosti s tématikou řízení informatiky je dobré na tomto místě rovněž připomenout, že v ediční řadě, kterou zajišťuje ČSSI v kooperaci s nakladatelstvím Grada, vyšla právě nová publikace autorů Dohnal, J., Příklenk O.: CIO a podpora byznysu, která na tuto oblast přináší řadu nejaktuálnějších a nových pohledů.

Z předchozích řádek je patrné, že ČSSI se nyní snaží orientovat zejména na jednodenní monotématické odborné semináře založené často na výsledcích nejrůznějších průzkumů, které evidentně zvyšují hodnotu presentovaných přístupů, názorů a návrhů. Na semináře bude možné se registrovat na sekretariátě ČSSI i na jejích webových stránkách (www.cssi.cz ). Rada ČSSI se tak již těší na setkání a diskuse se svými členy a čtenáři časopisu při těchto i dalších připravovaných akcích.

Redakce časopisu