Systémová integrace 4/2010

Rok: 
2010
Ročník: 
17
Číslo: 
4
ISSN: 
1210-9479 (print), 1804-2716 (online)

Vážení čtenáři,

uzavíráme další ročník našeho časopisu. Redakční rada časopisu by chtěla touto cestou poděkovat všem autorům, kteří se v průběhu roku 2010 podíleli svými příspěvky na jeho obsahu a kvalitě a stejně tak i čtenářům časopisu a členům ČSSI za přízeň a za aktivní účast na nejrůznějších aktivitách Společnosti.

Česká společnost pro systémovou integraci realizovala v uplynulém roce celou řadu akcí, vesměs celostátního rozsahu a významu. K těm nejvýznamnějším patří konference a semináře, zejména 18. ročník konference Systémová integrace v Praze, konference Svět informačních systémů, která se tentokrát konala v Brně, konference Tvorba software v Ostravě a mnoho dalších odborných akcí. ČSSI je rovněž jedním z hlavních tvůrců studie Digitální cesta k prosperitě ČR, která je momentálně podkladem pro diskuse v rámci NERV a některých centrálních orgánů.

Z aktuálních činností ČSSI je nutné upozornit na probíhající přípravy již 19. ročníku konference Systémová integrace, která se tentokrát bude konat 8. – 9. června 2011 v prostorách Vysoké školy ekonomické na Žižkově. Pro tento další ročník byla zvolena následující hlavní témata:

  • Konkurenceschopnost ČR a služby veřejné správy
  • Enteprise Architecture a její inovační potenciál
  • Aplikace a technologie strategického významu
  • Řízení informačních aktiv, jejich rizik a kontinuity
  • Cloud Computing: Příležitosti a výzvy
  • Právo a IT
  • Komunikace a sociální sítě
  • Sociální síť IT odborníků, univerzit a firem

Uvedená témata doplní i presentace nejlepších projektů ICT oceněných v soutěži „IT projekt roku“. Další informace k připravované konferenci bude možné získat na www stránkách ČSSI a konference SI.

Čtvrté číslo časopisu zahrnuje témata především z oblasti řízení podnikové informatiky. V tomto kontextu chceme zejména upozornit na článek T. Brucknera obsahující první komentované výsledky průzkumu, který realizovala VŠE Praha mezi cca 600 respondenty v celé České republice. Průzkum byl velmi rozsáhlý a přinesl zajímavé pohledy představitelů české informatické praxe na současný stav a problémy podnikové informatiky. Předpokládáme, že se k těmto výsledkům budeme postupně vracet i v dalších příspěvcích. Je rovněž třeba připomenout články, jejichž zdrojem je Centrum výzkumu informačních systémů (autorů Sodomka, Klčová, Dostál, Kříž a řady dalších).

Rada ČSSI i Ediční rada časopisu přeje všem členům ČSSI a čtenářům časopisu do roku 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů a těší se na setkání při dalších společných odborných akcích.

Redakce časopisu