Systémová integrace 4/2011

Rok: 
2011
Ročník: 
18
Číslo: 
4
ISSN: 
1210-9479 (print), 1804-2716 (online)

Vážení čtenáři,

čtvrtým číslem uzavíráme další ročník našeho časopisu. V průběhu tohoto roku došlo v něm k podstatné změně. Časopis byl nově zařazen do databáze DOAJ (Database of Open Access Journals), v současné době jedné z nejvýznamnějších databází používané většinou mezinárodních knihoven a zahrnující cca 5500 online časopisů. ČR má zde registrováno 53 titulů vč. druhého časopisu vydávaného ČSSI, Journal of Systems Integration. Podmínkou pro zařazení časopisu do databáze bylo přijetí licence Creative Commons, což znamená, že publikované články jsou otevřené k použití dalším autorům za předpokladu uvedení citace zdroje. Zařazení do této databáze je rovněž jedním z hodnotících kritérií pro přijetí do databáze SCOPUS, o které redakční rada časopisu rovněž usiluje.

V prosinci roku 2011 se konal odborný seminář k uplatňování cloud computingu v praxi, jehož odborným garantem byl Dr. Feuerlicht z UTS Sydney ale v posledních letech působící též na VŠE v Praze. Na semináři byly diskutovány jak přístupy a problémy  cloud computingu, tak výsledky průzkumů v ČR i zahraničí realizované v dané oblasti. Na další období jsou plánovány tyto semináře:

  • Nové přístupy k řízení IT architektur ve veřejné správě - bude se konat 9.2.2012 od 9 hodin (registrace je od 8.30) ve Venclovského aule na VŠE v Praze. Garantem semináře je prof. Vořišek (KIT VŠE). Seminář se zaměří na otázky budování informačních systémů veřejné správy (IS VS) na základě jasně definované architektury, procesního řízení služeb a využívání center sdílených služeb,
  • pro březen se připravuje seminář zaměřený na Služby veřejné správy, jehož garantem bude Ing. Melichar (CORTIS Consulting),
  • na duben se plánuje seminář na téma Sociální sítě a Competitive Inteligence. Garantem semináře je prof. Molnár (KIT VŠE),
  • v květnu 2012 se uskuteční ve spolupráci se společností Internet Info seminář zaměřený na názory a zkušenosti vybraných osobností z IT i byznys prostředí ČR. Garantem semináře je Ján Šimančič (Internet Info),
  • v červnu se bude konat seminář Business inteligence v podnikové praxi. Garantem semináře je doc. Pour (KIT VŠE).

Na semináře bude možné se registrovat na sekretariátě ČSSI (hurkova@vse.cz ) i na jejích webových stránkách (www.cssi.cz ).

Poslední číslo časopisu SI se ve svých dvou úvodních článcích tematicky váže na již zmiňovaný seminář k architekturám ve veřejné správě. Další články postihují různé aktuální otázky, např. výsledky výzkumu štíhlé implementace ERP projektů autorů Sodomka, Klčová, nebo vztahů řízení dat k ostatním oblastem řízení informatiky (D. Pejčoch), resp. analýzy systému Android ve vztahu ke klientské části informačních systémů (O. Berger) a další.

Rada ČSSI i redakce časopisu Systémová integrace přejí svým čtenářů mnoho úspěchů v roce 2012 a těší se na setkání na některém z odborných seminářů, případně na dalších akcích, na nichž se ČSSI podílí.

Redakce časopisu