Systémová integrace 2/2012

Rok: 
2012
Ročník: 
19
Číslo: 
2
ISSN: 
1210-9479 (print), 1804-2716 (online)

Vážení čtenáři,

přinášíme druhé a tedy prázdninové číslo devatenáctého ročníku našeho časopisu. V tomto čísle se nejprve několika články vracíme k semináři Business intelligence fórum 2012 a následně se věnujeme i několika dalším aktuálním tématům. Jak jsme Vás již informovali, tento rok znamená v programovém kalendáři odborných akcí ČSSI podstatnou změnu, neboť každoroční červnovou konferenci Systémová integrace nahrazujeme specializovanými jednodenními semináři.

Již 9.2.2012 se konal na VŠE v Praze velmi úspěšný seminář Nové přístupy k řízení IT architektur ve veřejné správě. Odborným garantem semináře byl prof. Voříšek. spoluorganizátorem semináře byla ICT Unie. Semináře se zúčastnilo přes 200 zájemců nejen z veřejné správy, ale i z komerční i akademické sféry. O jeho průběhu jsme vás informovali v minulém čísle.

V dubnu se konal ve Venclovského aula VŠE v Praze seminář na téma Competitive Intelligence aneb jak vyhrát v konkurenčním boji a vystoupili na něm představitelé předních firem, které se v ČR věnují problematice CI (IBM, TOVEK, NewtonMedia, Soliditet a Čekia), Ve svých přednáškách presentovali zejména možnosti jak pomocí metod a nástrojů CI rychle reagovat na změny v neustále se měnícím konkurenčním prostředí, jak rozpoznat blížící se příležitosti a hrozby a vyhnout se tak nepříjemným překvapením. Odborným garantem semináře byl prof. Molnár a zúčastnilo se ho více jak 100 účastníků.

Presentace ze semináře jsou k dispozici na stránkách ČSSI, tedy www.cssi.cz .

Dalším z těchto seminářů bylo právě Business intelligence fórum 2012, které se konalo 1. června v Likešově aule na VŠE v Praze. Semináře se zúčastnilo cca 150 účastníků, převážně z české praxe. Ve 12 přednáškách vystoupili zástupci předních firem působících na IT trhu v oblasti business intelligence, a to Adastra, Aquasoft, Clever Decision, IBM, Komix, KPMG, Microsoft, NESS Europe, Oracle, Profinit, SAP, SAS a Semanta. Obsahově se přednášky zaměřily zejména na stav a trendy na trhu BI, nové a perspektivní aplikace a produkty business intelligence, jejich vlastnosti a potenciální efekty pro uživatele a na uplatnění BI v různých odvětvích a velikostech podniků. Většina presentací z přednášek je k dispozici rovněž na stránkách ČSSI.

Pro podzimní část roku plánuje ČSSI další jeden až dva semináře a o jejich přesném zaměření a termínech Vás budeme včas informovat.

Kromě článků s tématikou business intelligence jsme do toho čísla zařadili příspěvky zaměřené např. na aktuální trendy trhu s IS pro malé a střední podniky (P. Sodomka, H. Klčová, J. Kříž), na podporu rozhodování managementu v oblasti vnitřního fungování společnosti pomocí analýzy sociálních sítí (L. Měsíček), na informační bezpečnost technologických počítačů (J. Drtil), na novou GUHA-proceduru ETree-Miner v systému LISp-Miner (M. Šimůnek) a některé další. Rada ČSSI i Ediční rada časopisu přeje všem členům ČSSI a čtenářům našeho časopisu příjemně strávenou dovolenou a pak se již těší na setkání při dalších seminářích a odborných akcích.

Redakce časopisu