Systémová integrace 3/2012

Rok: 
2012
Ročník: 
19
Číslo: 
3
ISSN: 
1210-9479 (print), 1804-2716 (online)

Vážení čtenáři,

je pro vás připraveno třetí číslo devatenáctého ročníku časopisu Systémová integrace. V jeho úvodu vás chceme nejprve informovat o některých aktivitách, které se v rámci ČSSI aktuálně připravují. Nejpodstatnější z nich je příprava voleb do nové rady ČSSI, která proběhne v prosinci tohoto roku. Členové ČSSI budou obesláni volebními lístky, pravidly voleb a návrhem nové kandidátky. I pro příští léta se předpokládá, že by rada měl být složena ze zástupců praxe, tj. zákazníků i dodavatelů informačních systémů a technologií a ze zástupců akademické sféry, tj. předních českých vysokých škol zaměřených na informatiku. Veškeré detailní informace budou členům ČSSI zaslány mailem v průběhu listopadu.

Další významnou plánovanou aktivitou jsou odborné akce, kterými jsou zejména další z řady seminářů. Jedním z nich je seminář zaměřený na cloud computing, jehož odborným garantem je Dr. Feuerlicht z UTS Sydney, který je volným pokračováním semináře uskutečněným v prosinci minulého roku. Tento seminář je plánován na 7. prosince 2012. Katedra informatiky EF TUL ve spolupráci se Severočeskou sekcí ČSSI pořádá ve dnech 8.-9.11.2012 Liberecké informatické fórum.

Z obsahu tohoto čísla bychom vás rádi upozornili na článek Petra Sodomky zabývající se aktuální situací na IT trhu v segmentu ERP. Libor Gála v článku Evoluce podnikové architektury se zabývá vývojem architektur a jejich vlivem na kvalitu návrhů a řešení podnikové informatiky. Autoři Vladimír Smejkal a Jana Fortýnová článkem Risk Management in Information Systems Building analyzují nejrůznější rizika při vytváření informačních systémů a možnosti jejich zvládání a řízení. Článkem na téma Data envelopment analysis models in SAS and their potential use in the banking sector navazuje Zuzana Fialová na obsah posledního semináře BI Fórum, které ČSSI pořádala v červnu tohoto roku. Jako obvykle, to je pouze výběr z některých příspěvků, samozřejmě doporučujeme vaši pozornosti i další zde presentovaná témata.

Rada ČSSI i Ediční rada časopisu se těší na setkání při dalších seminářích a odborných akcích a rovněž na účast členů ČSSI při volbách nové rady ČSSI v závěru tohoto roku.

Redakce časopisu