Lidé

K čemu jsou dobré databázové návrhové vzory?

Autor: 
Helena Palovská

Je prezentována myšlenka databázových návrhových vzorů, důvody jejího vzniku a přínosy významných autorů. Je podán přehled problematik řešených v publikovaných vzorech, je uvedeno jejich rozdělení na zárodečné modely a abstraktní vzory. Jsou sděleny zkušenosti z výuky databázových návrhových vzorů na vysoké škole. Na závěr jsou podány argumenty pro využití databázových návrhových vzorů v praxi.

Mobile Applications Support in the Educational Process

Autor: 
Zuzana Šedivá

Příspěvek se zabývá využitím mobilních zařízení ve vzdělávacím procesu. Mobilní telefony a tablety se stávají technologií nezbytnou v procesu výuky jak pro učitele, tak pro studenty. Jejich role je důležitá nejen v rovině komunikační, ale oblasti vytváření, sdílení a prezentace výukových podkladů. Článek se zabývá jak rolí m-learningu ve výuce, tak i nabídkou výukových mobilních aplikací na trhu.

Václav Špáňa

Zdeněk Zajíček

Syndikovat obsah