Management

Management

Správa obsahu a dokumentů – databázový návrhový vzor

Autor: 
Helena Palovská

Je představen databázový návrhový vzor pro správu obsahu či dokumentů. Jedná se o generický model, nabízející řešení pro jakýkoli konkrétní případ systému pro správu obsahu či dokumentů. Cesty možné implementace jsou nastíněny.

Skrytá rizika v práci projektového manažera

Autor: 
Zora Říhová

Článek diskutuje problematiku rizik projektového manažera, která vycházejí z jednání lidí, kteří se projektu účastní přímo nebo nepřímo. Uznávané metodiky věnují pozornost oblasti rizik z různých hledisek, které se dají formálně zapsat a sledovat, ale existují rizika, o kterých se nemluví, protože se to „nehodí“ oficiálně uvádět – jde zejména o nekompetentnost zúčastněných, psychologii lidí a mezilidské vztahy v rámci řešení projektu.

Pravidla pro návrh vizuálů

Autor: 
Zuzana Šedivá

Článek se zabývá vizualizací dat v aplikacích podnikových informačních systémů. Způsob a nastavení vizualizace přímo ovlivňuje pochopení dat, která jsou zobrazována. Článek je zaměřen na základní pravidla pro vytvoření vizuálu tak, a by byl dobře srozumitelný, přehledný a aby uživatel získal očekávanou informační hodnotu. Text je zaměřen na základní typy grafů, jejich principy a časté chyby, které se v jejich používání vyskytují.

Prediktivní analytika v podnikové informatice

Autor: 
Jan Pour

Prediktivní analytika (predictive analytics) přestavuje jeden z významných trendů rozvoje podniků, podnikového řízení i IT. Tvoří součást jak komplexní disciplíny data science, tak business analytiky. Řešení prediktivních analýz představuje několik specifických úloh s úzkou vazbou na aplikace datových skladů, datových tržišť a data miningu. Aplikace prediktivních analýz se postupně rozšiřují na širokou škálu podniků a jejich oblastí řízení. Pro úspěšné řešení je účelné dobře pochopit jejich efekty i potenciální problémy, které jsou shrnuty v závěru příspěvku.

Studie připravenosti českých podniků na trendy Průmysl 4.0

Autor: 
Jakub Kopp, Josef Basl

Příspěvek se zabývá trendy, které jsou označovány pojmem Průmysl 4.0. Právě Průmysl 4.0 a s ním spojená výroba v chytrých továrnách je velmi významná pro další rozvoj průmyslu. Protože se jedná o doposud nový trendy, který není plně zmapován, bylo provedeno samostatné dotazníkové šetření, Jeho cílem bylo analyzovat připravenost českých podniků na Průmysl 4.0, tzn., zda se české podniky o tento trend a obecně i čtvrtou průmyslovou revoluci zajímají a zda jsou na ně připraveny. Vybrané výsledky tohoto šetření přináší tento příspěvek.

Ochrana podnikových informačních systémů před kybernetickými útoky

Autor: 
Vladimír Smejkal, Jindřich Kodl

Model procesů malých softwarových firem: ověření dotazníkovým průzkumem

Autor: 
Jan Mittner, Alena Buchalcevová

Na základě několika průzkumů jsme identifikovali potenciál ke zlepšení v oblasti IT podpory procesů v malých softwarových firmách. Na cestě ke zlepšení v této oblasti bylo nejprve nutné definovat model procesů malých softwarovavých firem. Cílem tohoto článku je představit výsledky průzkumu, kterým jsme v českých firmách ověřili navržený model procesů malých softwarových firem. Výsledky průzkumu ukazují, že navržený model procesů dobře reprezentuje potřeby malých softwarových firem.

Syndikovat obsah