Management

Management

Evropská komise a rozvoj eGovernmentu

Autor: 
Jana Fortinová

V dubnu roku 2016 vydala Evropská komise dokument Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020 - Urychlování digitální transformace veřejné správy. V rámci tohoto dokumentu je definována celá řada strategických záměrů ve vztahu k rozvoji eGovernmentu na úrovni celé Evropské unie. Cílem tohoto článku je rekapitulovat některé vybrané záměry zejména ve vztahu ke zvyšování celkové výkonnosti eGovernmentu. Cílem je rovněž formulovat některé poznámky k jejich naplnění z pohledu aktuálních zkušeností v ČR a mezinárodních statistik

Možnosti měření kvality informatiky v zemědělských podnicích

Autor: 
Karel Kubata, Zdeněk Havlíček

V předkládaném článku je zpracovávána tématika využívání informatiky v zemědělských podnicích v České republice z pohledu kvality. Kvalita informatiky v zemědělském podniku je řešena na platformě norem ISO/IEC. Vlastní prvky měření kvality jsou stanoveny v rámci uvedených norem a na základě výsledků průzkumu využívání informatiky v zemědělských podnicích. V rámci zjištění uvedených v tomto článku jsou v závěru interpretovány specifické prvky měření kvality informatiky pro oblast malých zemědělských podniků. 

Model řízení dohody o úrovni poskytovaných služeb digitálního obsahu zajišťovaných na bázi telekomunikační infrastruktury

Autor: 
Štěpán Alexa

Pod prizmatem intenzivního rozvoje oblasti konvergentních služeb roste komplexita otázek spojených se zajištěním souladu mezi očekáváním zákazníka o úrovni a kvalitě poskytované služby na straně jedné a zajištěním této úrovně kvality výrobci, zprostředkovateli a poskytovateli služeb digitálního obsahu na straně druhé. Tento článek navazuje představuje v první části představuje širší teoretický rámec pro pochopení souvislostí při hodnocení úrovně poskytovaných služeb. Tento článek volně navazuje na dříve publikovaný materiál „SLA v prostředí telekomunikačních konvergentních služeb“ a rozšiřuje poznání směrem ke konkrétnímu modelování SLA pro IPTV služby.

Digitlizace fabriky – exportní příležitost pro Česko?

Autor: 
Roman Žák

How to Scale Industry 4.0 Projects

Autor: 
Andreas Staffen

Jak nové technologie pomáhají měnit průmysl

Autor: 
René Kubů

SAP Leionardo - Ucelené řešení pro chytrý svět

Autor: 
Hana Součková
Syndikovat obsah